SIST EN 50604-1:2016

Oznaka standarda: SIST EN 50604-1:2016
Koda projekta: 24438
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Secondary lithium batteries for LEV (Light Electric Vehicle) applications - Part 1: General safety requirements and test methods
Naslov (slovenski): Sekundarne litijeve baterije za lahka električna vozila - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50604-1:2016 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISCB - Sekundarne celice in baterije
ICS: 29.220.30 43.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-09
Referenčna oznaka: EN 50604-1:2016
Področje projekta (angleško): This standard specifies test methods and requirements for secondary lithium batteries and its interface with an appropriate charging system for the safe use in EPACs. This standard does not apply to performance and functional characteristics of batteries. This standard refers to the UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods - Manual of Tests and Criteria: Section 38.3 which are performed independently from this testing program. Test reports issued by an ILAC, APLAC or similar accredited party are acceptable for the Battery complying with all aspects of Section 38.3 of Manual of Tests and Criteria of UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods for this test option. This standard treats electric chargers only as far as it defines requirements for the interface between pack and charger which influence the safety of Li-battery-packs while being charged. This standard does not cover batteries for electric vehicles covered by ISO 6469 and ISO 18246. For cells: Relevant international standard IEC 62133, IEC 61960; IEC 62660. This standard does not apply to: - lithium cells; - batteries other than lithium ion types; - primary Batteries(including lithium types); - lithium Battery Packs with a total weight exceeding 12 kg (UNT 38.3); - batteries covered by ISO 12405 and ISO 18243.
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa preskusne metode in zahteve za sekundarne litijeve baterije ter vmesnik z ustreznim sistemom polnjenja za varno uporabo v kolesih s pomožnim električnim pogonom in pedali (EPAC). Ta standard se ne uporablja za zmogljivost in funkcijske značilnosti baterij. Ta standard se sklicuje na priporočila Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga – Priročnik za preskuse in merila: razdelek 38.3, ki se izvajajo neodvisno od tega preskusnega programa. Poročila o preskusih, ki jih izda ILAC, APLAC ali podobna akreditirana organizacija, so sprejemljiva za baterije, ki so skladne z vsemi vidiki razdelka 38.3 v Priročniku za preskuse in merila priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga. Električni polnilniki so v tem standardu obravnavani le v okviru določitve zahtev za vmesnik med baterijskim paketom in polnilnikom, ki vplivajo na varnost litij-ionskega baterijskega paketa med polnjenjem. Ta standard ne zajema baterij za električna vozila, ki so obravnavane v standardih ISO 6469 in ISO 18246. Za člene: ustrezni mednarodni standard IEC 62133, IEC 61960; IEC 62660. Ta standard se ne uporablja za: – litijeve člene; – baterije, ki niso litij-ionske; – primarne baterije (vključno z litijevimi); – litijeve baterijske pakete, katerih skupna teža je večja od 12 kg (UNT 38.3); – baterije, ki so obravnavane v standardih ISO 12405 in ISO 18243.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 50604-1:2016/A1:2021 - Sekundarne litijeve baterije za lahka električna vozila - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode - Dopolnilo A1 22-Aug-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi