SIST EN 13862:2022

Oznaka standarda: SIST EN 13862:2022
Koda projekta: 00151475
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Floor cutting-off machines - Safety
Naslov (slovenski): Talni odrezovalni stroji - Varnost
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13862:2022 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 93.080.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-03
Referenčna oznaka: EN 13862:2021
Področje projekta (angleško): This document applies to pedestrian controlled floor sawing machines having power feed, manual feed or hand feed (see 3.2) for sawing, grooving and milling floor surfaces made of concrete, asphalt and similar mineral building materials where the main power is supplied by electric or internal combustion prime engine. The power transmission of floor sawing machines is mechanical or hydraulic. This document deals with all significant hazards pertinent to floor sawing machines, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see Clause 4). This document specifies the appropriate technical measures to eliminate or reduce risks arising from the significant hazards. These machines are designed for use with rotating cutting-off wheels for wet and dry cutting. These cutting-off wheels can be either a diamond cutting-off wheel or a boron nitride cutting-off wheel, according to EN 13236. This document does not apply to: - self-propelled ride-on floor sawing machines; - machines moving along a rail; - hand-held portable cutting off machines for construction materials mounted on a mobile support, to be used as floor saws; - remote controlled machines. This document covers electrical hazards by making reference to relevant European Standards (see 4.2). Those hazards that are relevant for all mechanical, electrical, hydraulic and other equipment or machinery and that are dealt with in standards for common use are not covered by this document. Reference to pertinent standards is made where such standards are applicable and so far necessary. In this document, floor sawing machines are called "machines", and cutting-off wheels are called "tools". This document applies primarily to machines which are manufactured after the date of approval of the standard by CEN.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument se uporablja za talne odrezovalne stroje, ki se upravljajo stoje z električnim ali ročnim podajanjem (glej točko 3.2) za žaganje, žlebljenje in rezkanje talnih površin iz betona, asfalta ter podobnih mineralnih gradbenih materialov, katerih moč delovanja zagotavlja električni ali pogonski motor z notranjim zgorevanjem. Prenos moči talnih odrezovalnih strojev je mehanski ali hidravlični. Ta dokument obravnava vse večje nevarnosti, ki se navezujejo na talne odrezovalne stroje, kadar se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom in pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec (glej točko 4). Ta standard določa ustrezne tehnične ukrepe za odpravljanje ali zmanjšanje tveganj, ki izhajajo iz večjih nevarnosti. Ti stroji so zasnovani za uporabo z vrtljivimi rezalnimi ploščami za mokro in suho rezanje. Te rezalne plošče so v skladu s standardom EN 13236 lahko bodisi diamantne ali iz borovega nitrida. Ta dokument se ne uporablja za: – samohodne talne odrezovalne stroje, na katerih se vozi; – stroje, ki se premikajo po tirnici; – ročne prenosne odrezovalne stroje za gradbene materiale, nameščene na premično podlago, ki se uporabljajo kot talne žage; – daljinsko vodene stroje. Ta dokument zajema električne nevarnosti s sklicevanjem na ustrezne evropske standarde (glej točko 4.2). Dokument ne zajema nevarnosti, povezanih z vsemi mehanskimi, električnimi, hidravličnimi in drugimi stroji ter opremo, ki jih obravnavajo standardi za splošno uporabo. Kjer so ti standardi uporabni in potrebni, je navedeno sklicevanje nanje. V tem dokumentu se talni odrezovalni stroji imenujejo »stroji«, rezalne plošče pa »orodje«. Ta dokument se uporablja predvsem za stroje, ki so bili izdelani po tem, ko je CEN odobril ta standard.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 13862:2002+A1:2009 - Talni odrezovalni stroji - Varnost 11-Oct-2017
Nadomešča SIST EN 13862:2002+A1:2009 - Talni odrezovalni stroji - Varnost 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 13862:2002+A1:2009 - Talni odrezovalni stroji - Varnost 22-Dec-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi