SIST-TP CEN/TR 17113:2018

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 17113:2018
Koda projekta: 00351020
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Radiation from construction products - Dose assessment of emitted gamma radiation
Naslov (slovenski): Gradbeni proizvodi - Ocenjevanje sproščanja nevarnih snovi - Sevanje gradbenih proizvodov - Ocena odmerka gama sevanja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 17113:2018 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NES - Nevarne snovi
ICS: 13.020.99 13.280 91.100.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-05
Referenčna oznaka: CEN/TR 17113:2017
Področje projekta (angleško): The aim of this Technical Report is to propose a methodology to determine indoor gamma dose from building materials and to help classify such a product as required in the Construction Products Regulation [7]. This first technical approach could be a precursor for the development of a harmonized European Standard based on this methodology. NOTE 1 In this Technical Report, doses from radon and thoron exhalation are excluded. However, in 3.3, information is given on how radon exhalation is dealt with in (EU)2013/59/Euratom, the Basic Safety Standards Directive (Euratom-BSS) [1]. NOTE 2 Building materials considered in this Technical Report are the construction products used for buildings. Other construction products used for any other construction works (civil engineering…) are not relevant and out of the purpose of the scope of this Technical Report. NOTE 3 Compliance with national exemption levels for NORM nuclides remains.
Področje projekta (slovensko): Cilj tega tehničnega poročila je predlagati metodologijo za določanje doze gama sevanja v zaprtih prostorih iz gradbenih materialov in pomagati razvrstiti takšen proizvod v skladu z zahtevami v Uredbi o gradbenih proizvodih (CPR) [7]. Ta prvi tehnični pristop je lahko znanilec razvoja harmoniziranega evropskega standarda, osnovanega na tej tehnologiji. OPOMBA 1 V tem tehničnem poročilu so izključene doze izhajanja radona in torona. Vendar pa 3.3 vključuje informacije o tem, kako je izhajanje radona obravnavano v (EU)2013/59/Euratom, direktivi o temeljnih varnostnih standardih (Euratom-BSS) [1]. OPOMBA 2 Gradbeni materiali, omenjeni v tem tehničnem poročilu, so gradbeni proizvodi, ki se uporabljajo za stavbe. Drugi gradbeni proizvodi, ki se uporabljajo za druga gradbena dela (kot je npr. gradbeni inženiring), niso pomembni in v tem tehničnem poročilu niso zajeti. OPOMBA 3 Skladnost z nacionalnimi ravnmi izvzetja za nuklide NORM se ohrani.

Najbolje prodajani standardi