SIST EN 378-2:2017

Oznaka standarda: SIST EN 378-2:2017
Koda projekta: 00182057
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation
Naslov (slovenski): Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 2. del: Načrtovanje, izdelava, preskušanje, označevanje in dokumentacija
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 378-2:2017 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 27.080 27.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-02
Referenčna oznaka: EN 378-2:2016
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements for the safety of persons and property, provides guidance for the protection of the environment and establishes procedures for the operation, maintenance and repair of refrigerating systems and the recovery of refrigerants. This Part 2 of this Standard is applicable to the design, construction and installation of refrigerating systems including piping, components and materials and including ancillary equipment directly associated with such systems which are not covered in EN 378-1, EN 378-3 or EN 378-4. It also specifies requirements for testing, commissioning, marking and documentation. Requirements for secondary heat transfer circuits are excluded except for any safety devices associated with the refrigerating system. Ancillary equipment includes, for example, fans, fan motors, electrical motors and transmission assemblies for open compressor systems. The term "refrigerating system" used in this European Standard includes heat pumps. The standard applies: a) to refrigerating systems, stationary or mobile, of all sizes, except to road vehicle air conditioners covered by specific product standards such as ISO/DIS 13043 and SAE J 639.; b) to secondary cooling or heating systems; c) to the location of the refrigerating systems; and d) to parts replaced and components added after adoption of this standard if they are not identical in function and capacity. Systems using refrigerants other than those listed in Annex E of EN 378-1 are not covered by this standard unless they have been assigned to a safety class according to ISO 817. This standard does not apply to goods in storage. This standard is not applicable to refrigerating systems which were manufactured before the date of its publication as a European Standard except for extensions and modifications to the system which were implemented after publication. This standard is applicable to new refrigerating systems, extensions or modifications of already existing systems, and for existing stationary systems, being transferred to and operated on another site. This standard also applies in the case of the conversion of a system to another refrigerant type, in which case conformity to the relevant clauses of parts 1 to 4 of the standard shall be assessed.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za varnost oseb in premoženja, določa smernice za varstvo okolja ter določa postopke za delovanje, vzdrževanje in popravilo hladilnih sistemov ter izpraznitev hladilnih sredstev. Drugi del tega standarda se uporablja za načrtovanje, izdelavo in namestitev hladilnih sistemov, vključno z ocevjem, sestavnimi deli in materiali ter pomožno opremo, ki je neposredno povezana s takšnimi sistemi, ki niso zajeti v standardih EN 378-1, EN 378-3 ali EN 378-4. Določa tudi zahteve za preskušanje, začetek obratovanja, označevanje in dokumentacijo. Zahteve za sekundarna vezja za prenos toplote niso zajeta, razen za morebitne varnostne naprave, povezane s hladilnim sistemom. Pomožna oprema vključuje npr. ventilatorje, motorje ventilatorjev, električne motorje in prenosne sestave za odprte kompresorske sisteme. Pojem »hladilni sistem« v tem evropskem standardu zajema tudi toplotne črpalke. Ta standard se uporablja za: a) hladilne sisteme, nepremične ali premične, vseh velikosti, razen klimatskih naprav cestnih vozil, ki jih zajemajo posebni standardi za proizvode, kot sta ISO/DIS 13043 in SAE J 639; b) sekundarne hladilne ali ogrevalne sisteme; c) mesto postavitve teh hladilnih sistemov; in d) dele in komponente, ki so bili zamenjani in dodani po sprejetju tega standarda, če nimajo enake funkcije in zmogljivosti. Sistemi, ki uporabljajo hladilna sredstva, ki niso navedena v dodatku E standarda EN 378-1, niso zajeti v tem standardu, razen če jim je bil dodeljen varnostni razred v skladu s standardom ISO 817. Ta standard se ne uporablja za skladiščeno blago. Ta standard se ne uporablja za hladilne sisteme, ki so bili izdelani pred datumom objave standarda kot evropskega standarda, razen za razširitve in spremembe sistema, ki so bile uvedene po objavi. Ta standard se uporablja za nove hladilne sisteme, razširitve ali spremembe že obstoječih sistemov in za obstoječe stacionarne sisteme, ki se prenesejo in upravljajo na drugem mestu postavitve. Ta standard se uporablja tudi v primeru predelave sistema za drugo vrsto hladilnega sredstva, pri čemer je treba oceniti skladnost z ustreznimi točkami delov 1–4 tega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 378-2:2017/oprA1:2019 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 2. del: Načrtovanje, izdelava, preskušanje, označevanje in dokumentacija - Dopolnilo A1 08-May-2019
Revidiran SIST EN 378-2:2008+A2:2012 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 2. del: Načrtovanje, izdelava, preskušanje, označevanje in dokumentacija 28-Mar-2012
Nadomešča SIST EN 378-2:2008+A2:2012 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 2. del: Načrtovanje, izdelava, preskušanje, označevanje in dokumentacija 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 378-2:2008+A2:2012 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 2. del: Načrtovanje, izdelava, preskušanje, označevanje in dokumentacija 07-Dec-2016
Revidiran SIST EN 378-2:2008+A1:2009 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 2. del: Načrtovanje, izdelava, preskušanje, označevanje in dokumentacija 12-Mar-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi