SIST EN ISO 15883-6:2015

Oznaka standarda: SIST EN ISO 15883-6:2015
Koda projekta: 00102139
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Washer-disinfectors - Part 6: Requirements and tests for washer-disinfectors employing thermal disinfection for non-invasive, non-critical medical devices and healthcare equipment (ISO 15883-6:2011)
Naslov (slovenski): Čistilno-dezinfekcijske naprave - 6. del: Zahteve in preskusi čistilno-dezinfekcijskih naprav s toplotno dezinfekcijo za neinvazivne, nenujne medicinske pripomočke in zdravstveno opremo (ISO 15883-6:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 15883-6:2015 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAZ - Varovanje zdravja
ICS: 11.080.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-10
Referenčna oznaka: EN ISO 15883-6:2015
Področje projekta (angleško): ISO 15883-6:2011 specifies particular requirements for washer-disinfectors (WDs) intended for use when the level of assurance of disinfection that is necessary can be achieved by cleaning and thermal disinfection (A0 not less than 60) and does not require an independent automated record of critical processes to be kept. It is intended to be used in conjunction with ISO 15883-1, which gives general requirements for WDs. The range of products on which WDs of this particular type can be used is restricted to devices and equipment which are non-invasive and non-critical (i.e. not penetrating skin or contacting mucosal surfaces).
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 15883-6:2011 določa posebne zahteve za čistilno-dezinfekcijske naprave (WD), ki so namenjene uporabi, ko je potrebno raven zagotavljanja dezinfekcije mogoče zagotoviti s čiščenjem in toplotno dezinfekcijo (A0 ne manj kot 60) ter ni potrebno neodvisno avtomatizirano shranjevanje kritičnih procesov. Standard je treba uporabljati v povezavi s standardom ISO 15883-1, ki določa splošne zahteve za čistilno-dezinfekcijske naprave. Nabor izdelkov, pri katerih je mogoče uporabiti čistilno-dezinfekcijske naprave tega tipa, je omejen na neinvazivne in nenujne medicinske pripomočke ter zdravstveno opremo (tj. ne prodirajo skozi kožo ali se dotikajo sluznic).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 15883-6:2011 - Čistilno-dezinfekcijske naprave - 6. del: Zahteve in preskusi za čistilno-dezinfekcijske naprave s toplotno dezinfekcijo za neinvazivne, nenujne medicinske pripomočke in zdravstveno opremo (ISO 15883-6:2011) 01-okt-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi