SIST EN ISO 8253-3:2012

Oznaka standarda: SIST EN ISO 8253-3:2012
Koda projekta: 00211128
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Audiometric test methods - Part 3: Speech audiometry (ISO 8253-3:2012)
Naslov (slovenski): Akustika - Avdiometrijske preskusne metode - 3. del: Govorna avdiometrija (ISO 8253-3:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 8253-3:2012 angleški jezik Withdrawn SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 13.140 17.140.01
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Sep-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-09
Razveljavitev: 01-Jul-2022
Referenca razveljavitve: Sporocila 2022-07
Referenčna oznaka: EN ISO 8253-3:2012
Področje projekta (angleško): This part of ISO 8253 specifies basic methods for speech recognition tests for audiological applications. In order to ensure minimum requirements of precision and comparability between different test procedures including speech recognition tests in different languages, this part of ISO 8253 specifies requirements for the composition, validation and evaluation of speech test materials, and the realization of speech recognition tests. This part of ISO 8253 does not specify the contents of the speech material because of the variety of languages. Furthermore, this part of ISO 8253 also specifies the determination of reference values and fulfilment requirements for the realization and manner of presentation. This part of ISO 8253 specifies procedures and requirements for speech audiometry with the recorded test material being presented by air conduction through an earphone, or from a loudspeaker for sound field audiometry. Methods for using noise either for masking the non-test ear or as a competing sound are described. Some test subjects, for example children, can require amended test procedures not specified in this part of ISO 8253. Specialized tests such as those used for evaluating directional hearing and dichotic hearing are outside the scope of this part of ISO 8253.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 8253 določa osnovne preskusne metode za prepoznavanje govora za avdiološke naprave. Za zagotovitev minimalnih zahtev glede natančnosti in primerljivosti med različnimi preskusnimi postopki, vključno s preskusi prepoznavanja govora v različnih jezikih, ta del standarda ISO 8253 določa zahteve za sestavo, validacijo in vrednotenje gradiva za preskus govora ter izvedbo preskusov prepoznavanja govora. Ta del standarda ISO 8253 zaradi različnih jezikov ne določa vsebine govornega gradiva. Ta del standarda ISO 8253 določa tudi referenčne vrednosti ter izpolnjevanje zahtev za izvedbo in obliko predstavitve. Ta del standarda ISO 8253 določa postopke in zahteve za govorno avdiometrijo, pri čemer je posneto preskusno gradivo predstavljeno s prevajanjem po zraku prek slušalk ali zvočnika pri avdiometriji zvočnega polja. Opisane so metode za uporabo hrupa kot sredstva za zakrivanje ušesa, ki ne sodeluje pri preskusu, ali kot konkurenčnega zvoka. Pri nekateri preskuševalcih, na primer otrocih, so mogoče potrebni prilagojeni preskusni postopki, ki niso določeni v tem delu standarda ISO 8253. Specializirani preskusi, kot so preskusi, ki se uporabljajo za vrednotenje usmerjenega sluha in razdeljenega sluha, niso zajeti v tem delu standarda ISO 8253.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 8253-3:1999 - Akustika - Avdiometrijske preskusne metode - 3. del: Govorna avdiometrija (ISO 8253-3:1996) 08-Jun-2022
Nadomeščen z SIST EN ISO 8253-3:2022 - Akustika - Avdiometrijske preskusne metode - 3. del: Govorna avdiometrija (ISO 8253-3:2022) 01-Jul-2022
Nadomešča SIST EN ISO 8253-3:1999 - Akustika - Avdiometrijske preskusne metode - 3. del: Govorna avdiometrija (ISO 8253-3:1996) 01-Sep-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi