SIST-V CEN Guide 16:2017

Oznaka standarda: SIST-V CEN Guide 16:2017
Koda projekta: GUIDE001
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Guide for addressing chemicals in standards for consumer-relevant products
Naslov (slovenski): Vodilo za obravnavanje kemikalij v standardih za proizvode, ki so pomembni za porabnike
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-V CEN Guide 16:2017 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 01.120 03.080.30 71.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-12
Referenčna oznaka: CEN Guide 16:2017
Področje projekta (angleško): This document provides guidance on addressing chemicals in the development of standards for consumer-relevant articles. The aim is to minimize the impacts of chemicals of concern on human health and the environment by complying with, complementing or going beyond legal obligations for these chemicals. Emphasis is given to chemicals in articles posing risks to human health during use. The environmental dimension is considered, where feasible and where appropriate, for instance by addressing environmental exposure or persistent or bio-accumulative chemicals. The Guide is intended to assist in the development of normative provisions for chemicals, particularly in those areas where specific regulatory provisions (e.g. limit values) for chemicals are absent and are not envisaged to be implemented in the foreseeable future such as articles covered by the General Product Safety Directive (2001/95/EC). In so doing, the Guide aims to facilitate the placing on the market of safe products. In addition, these guidelines can assist those with a general professional interest in consumer safety. The Guide including the associated background information document presents a comprehensive overview of approaches taken on chemicals in various legislative and voluntary tools. It is not intended to override legal obligations. Both documents reflect the status as of April 2017. Electrical and electronic equipment, and ICT products, are excluded from the scope as these products fall under the lead of CENELEC and ETSI, respectively. Food contact materials, materials used in the supply of drinking water, medical devices, and construction products are also excluded. This is because comprehensive, detailed and specific regulation on chemicals in these products is either already available or subject to consideration and debate; because specific approaches are required; or because performance requirements are supposed to be addressed at national level; or a combination of all these. Nonetheless, some of the guidance may be useful in areas excluded from the scope of the Guide. It is envisaged that sector specific guides or standards dealing with chemical hazards in standards for consumer-relevant articles, where available, should be used in conjunction with the present Guide. NOTE The Bibliography includes relevant CEN sector guidance documents.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument podaja smernice za obravnavanje kemikalij pri oblikovanju standardov za proizvode, ki so pomembni za porabnike. Namen je zmanjšati vpliv problematičnih kemikalij na človeško zdravje in okolje, tako da se upošteva ali dopolni pravne zahteve glede teh kemikalij oziroma se uvede ukrepe, ki presegajo te pravne zahteve. Poudarek je na kemikalijah v proizvodih, ki pri uporabi predstavljajo tveganje za človeško zdravje. Okoljski vidik se upošteva, kjer je to mogoče in potrebno, na primer z obravnavanjem okoljske izpostavljenosti obstojnih ali bioakumulativnih kemikalij. Vodilo je namenjeno kot pomoč pri oblikovanju normativnih določb za kemikalije, predvsem na področjih, kjer posebne regulativne določbe (npr. mejne vrednosti) za kemikalije ne obstajajo in ne bodo oblikovane v bližnji prihodnosti, kot so določbe, zajete v Direktivi o splošni varnosti proizvodov (2001/95/ES). Vodilo tako poskuša poenostaviti dajanje varnih proizvodov na trg. Poleg tega so lahko te smernice v pomoč osebam s splošnim strokovnim interesom za varnost uporabnikov. Vodilo, vključno s povezanim dokumentom z dodatnimi informacijami, predstavlja celovit pregled pristopov za urejanje področja kemikalij v različnih zakonodajnih in prostovoljnih orodjih. Vodilo ne nadomešča pravnih zahtev. Dokumenta prikazujeta stanje iz aprila 2017. Električna in elektronska oprema ter izdelki IKT ne spadajo na področje uporabe teh dokumentov, ker jih urejata odbora CENELEC in ETSI: Materiali, ki so v stiku s hrano, materiali, ki se uporabljajo za dobavo pitne vode, zdravstvene naprave in gradbeni izdelki ne spadajo na področje uporabe. Celoviti, podrobni in posebni predpisi glede kemikalij v teh izdelkih namreč že obstajajo ali o njih že potekajo pogovori, so zanje potrebni posebni pristopi ali morajo biti zahteve glede njihove vsebine obravnavane na nacionalni ravni oziroma zanje velja vse od naštetega. Kljub temu so nekatere smernice lahko uporabne tudi na področjih, ki jih to vodilo ne ureja. Predvideva se, da se vodila ali standardi, povezani z določenimi področji, ki obravnavajo kemične nevarnosti v standardih za proizvode, ki so pomembni za porabnike, uporabljajo skupaj s tem vodilom. OPOMBA: Bibliografija vključuje ustrezne dokumente CEN s smernicami za področje.

Najbolje prodajani standardi