SIST EN 16564:2015

Oznaka standarda: SIST EN 16564:2015
Koda projekta: 00151403
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for bridge type sawing/milling machines, included numerical control (NC/CNC) versions
Naslov (slovenski): Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za žage/frezalne stroje, ki vključujejo računalniško krmiljenje (NC/CNC)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16564:2015 angleški jezik Withdrawn SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 25.080.20 25.080.60 73.120
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-02
Razveljavitev: 01-jan-2021
Referenca razveljavitve: Sporocila 2021-01
Referenčna oznaka: EN 16564:2014
Področje projekta (angleško): This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events, as listed in Clause 4, which are relevant to bridge type machines: sawing, sawing and milling, milling, included numerical control (NC/CNC) versions, designed to saw and mill natural stone and engineered/agglomerated stone as defined by EN 14618:2009, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). This European Standard specifies the appropriate technical measures to eliminate or reduce risks arising from the significant hazards. This European Standard deals with the foreseeable lifetime of the machinery including the phases of transport, assembly, dismantling, disabling and scrapping. This European Standard also applies to machines fitted with the following facilities/devices: — mechanical, pneumatic, hydraulic or vacuum workpiece clamping; — automatic tool change; — loading and unloading conveyor system; — tilting and/or rotating head axis; — rotating workpiece support(s); — tilting workpiece support(s) when loading; — lathe unit; — undercut grooving unit; — axes operating in accordance with an NC work programme. This European Standard does not apply to: — machines intended for operation in a potentially explosive atmosphere; — machines operating in severe environmental conditions (e.g. extreme temperatures, corrosive environment); — machines intended for outdoor operation; — machines which are manufactured before the date of its publication as EN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard obravnava vsa večja tveganja, nevarne razmere in dogodke iz točke 4, ki se nanašajo na žage: žaganje, žaganje in rezkanje, rezkanje, ki vključujejo računalniško krmiljenje (NC/CNC), namenjene žaganju in rezkanju naravnega kamna ter tehničnega/aglomeriranega kamna, kot je opredeljeno v standardu EN 14618:2009, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (glej točko 4). Ta evropski standard določa ustrezne tehnične ukrepe za odpravljanje ali zmanjšanje tveganj, ki nastanejo pri resnih nevarnostih. Ta evropski standard obravnava predvideno življenjsko dobo strojev, vključno s fazami transporta, sestavljanja, razstavljanja, onemogočanja in razrezovanja. Ta evropski standard se uporablja tudi za stroje, opremljene z naslednjimi funkcijami/napravami: – mehanskim, pnevmatičnim, hidravličnim ali vakuumskim vpenjanjem obdelovanca; – samodejno menjavo orodja; – transportnim sistemom za nalaganje in odstranjevanje; – osjo z nagibno in/ali vrtečo se glavo; – vrtečo se oporo za obdelovanca; – nagibno oporo za obdelovanca med nalaganjem; – enoto s stružnico; – enoto za podrezovanje; – osmi, ki delujejo v skladu z delovnim programom za računalniško krmiljenje. Ta evropski standard se ne uporablja za: – stroje, namenjene za delovanje v potencialno eksplozivni atmosferi; – stroje, ki delujejo v neugodnih okoljskih pogojih (npr. ekstremne temperature, korozivno okolje); – stroje, namenjene za delovanje na prostem; – stroje, ki so bili izdelani, preden je bil standard objavljen kot standard EN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 16564:2021 - Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za žage/frezalne stroje, ki vključujejo računalniško krmiljenje (NC/CNC) 14-mar-2018
Nadomeščen z SIST EN 16564:2021 - Stroji in obrati za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za žage/frezalne stroje, ki vključujejo računalniško krmiljenje (NC/CNC) 25-nov-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi