SIST EN 61709:2017

Oznaka standarda: SIST EN 61709:2017
Koda projekta: 61457
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electric components - Reliability - Reference conditions for failure rates and stress models for conversion (IEC 61709:2017)
Naslov (slovenski): Električne komponente - Zanesljivost - Referenčni pogoji za pogostost odpovedi in modele obremenjevanja za pretvarjanje (IEC 61709:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61709:2017 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 21.020 31.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-07
Referenčna oznaka: EN 61709:2017
Področje projekta (angleško): This document gives guidance on the use of failure rate data for reliability prediction of electric components used in equipment. The method presented in this document uses the concept of reference conditions which are the typical values of stresses that are observed by components in the majority of applications. Reference conditions are useful since they provide a known standard basis from which failure rates can be modified to account for differences in environment from the environments taken as reference conditions. Each user can use the reference conditions defined in this document or use their own. When failure rates stated at reference conditions are used it allows realistic reliability predictions to be made in the early design phase. The stress models described herein are generic and can be used as a basis for conversion of failure rate data given at these reference conditions to actual operating conditions when needed and this simplifies the prediction approach. Conversion of failure rate data is only possible within the specified functional limits of the components. This document also gives guidance on how a database of component failure data can be constructed to provide failure rates that can be used with the included stress models. Reference conditions for failure rate data are specified, so that data from different sources can be compared on a uniform basis. If failure rate data are given in accordance with this document then additional information on the specified conditions can be dispensed with. This document does not provide base failure rates for components – rather it provides models that allow failure rates obtained by other means to be converted from one operating condition to another operating condition. The prediction methodology described in this document assumes that the parts are being used within its useful life. The methods in this document have a general application but are specifically applied to a selection of component types as defined in Clauses 6 to 20 and I.2.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument podaja napotke o uporabi podatkov o pogostosti odpovedi za napoved zanesljivosti električnih komponent v opremi. Metoda, predstavljena v tem dokumentu, uporablja koncept referenčnih pogojev, ki so tipične vrednosti obremenitev, ki se pojavljajo pri komponentah v večini načinov uporabe. Referenčni pogoji so uporabni, ker podajajo poznano osnovo standarda, na podlagi katere se lahko spremenijo pogostosti odpovedi, da se upoštevajo razlike okolja od okolij, ki predstavljajo referenčne pogoje. Vsak uporabnik lahko uporabi referenčne pogoje, določene v tem dokumentu, ali lastne referenčne pogoje. Kadar so v referenčnih pogojih uporabljene pogostosti odpovedi, to omogoča realistično napoved zanesljivosti v zgodnji fazi načrtovanja. V tem dokumentu opisani modeli obremenjevanja so generični in se lahko po potrebi uporabijo kot osnova za pretvarjanje podatkov o pogostosti odpovedi, podanih v teh referenčnih pogojih, v dejanske obratovalne pogoje, kar poenostavlja pristop k napovedi. Pretvarjanje podatkov o pogostosti odpovedi je mogoče le znotraj podanih funkcijskih omejitev komponent. Ta dokument podaja tudi napotke, kako zdelati zbirko podatkov o odpovedih komponent, ki podaja pogostosti odpovedi, ki se lahko uporabijo z vključenimi modeli obremenjevanja. Referenčni pogoji za podatke o pogostosti odpovedi so podani, tako da je mogoče podatke iz drugih virov primerjati na enotni osnovi. Če so podatki o pogostosti odpovedi podani v skladu s tem dokumentom, se lahko dodatne informacije o podanih pogojih izpustijo. Ta dokument ne podaja osnovnih pogostosti odpovedi za komponente, ampak podaja modele, ki omogočajo pretvarjanje pogostosti odpovedi, pridobljenih z drugimi sredstvi, iz enega obratovalnega pogoja v drug obratovalni pogoj. Metodologija napovedi, opisana v tem dokumentu, predpostavlja, da se deli uporabljajo v življenjski dobi. Metode v tem dokumentu so splošno uporabne, vendar se uporabljajo posebej za izbiro tipov komponent, kot določajo točke od 6 do 20 in točka I.2.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN 61709:2017/AC:2020 - Električne komponente - Zanesljivost - Referenčni pogoji za pogostost odpovedi in modele obremenjevanja za pretvarjanje - Popravek AC (IEC 61709:2017/COR1:2019) 05-Nov-2019
Revidiran SIST EN 61709:2011 - Električne komponente - Zanesljivost - Referenčni pogoji za pogostost odpovedi in modele obremenjevanja za pretvarjanje 13-Oct-2015
Nadomešča SIST EN 61709:2011 - Električne komponente - Zanesljivost - Referenčni pogoji za pogostost odpovedi in modele obremenjevanja za pretvarjanje 23-May-2017
Nadomešča SIST EN 61709:2011 - Električne komponente - Zanesljivost - Referenčni pogoji za pogostost odpovedi in modele obremenjevanja za pretvarjanje 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi