SIST EN ISO 11930:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 11930:2019
Koda projekta: 00392038
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Cosmetics - Microbiology - Evaluation of the antimicrobial protection of a cosmetic product (ISO 11930:2019)
Naslov (slovenski): Kozmetika - Mikrobiologija - Vrednotenje protimikrobne zaščite kozmetičnih izdelkov (ISO 11930:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 11930:2019 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi
ICS: 07.100.40 71.100.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-07
Referenčna oznaka: EN ISO 11930:2019
Področje projekta (angleško): This document specifies a procedure for the interpretation of data generated by the preservation efficacy test or by the microbiological risk assessment, or both, when evaluating the overall antimicrobial protection of a cosmetic product. It comprises: — a preservation efficacy test; — a procedure for evaluating the overall antimicrobial protection of a cosmetic product that is not considered low risk, based on a risk assessment described in ISO 29621. The preservation efficacy test is a reference method to evaluate the preservation of a cosmetic formulation. It is applicable to cosmetic products in the marketplace. This test does not apply to those cosmetic products for which the microbiological risk has been determined to be low according to Annex A and ISO 29621. This test is primarily designed for water-soluble or water-miscible cosmetic products and can be used with modification to test products in which water is the internal (discontinuous) phase. NOTE This test can be used as a guideline to establish a development method during the development cycle of cosmetic products. In this case, the test can be modified or extended, or both, for example, to make allowance for prior data and different variables (microbial strains, media, incubation conditions exposure time, etc.). Compliance criteria can be adapted to specific objectives. During the development stage of cosmetic products, other methods, where relevant, can be used to determine the preservation efficacy of formulations.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa postopek za interpretacijo podatkov, pridobljenih s preskusom ohranjanja učinkovitosti ali z oceno mikrobiološkega tveganja ali obojega pri vrednotenju skupne protimikrobne zaščite kozmetičnih izdelkov. Vključuje: – preskus ohranjanja učinkovitosti; – postopek za ocenjevanje celotne protimikrobne zaščite kozmetičnih izdelkov, ki na podlagi ocene tveganja, navedene v standardu ISO 29621, ne veljajo za izdelke z nizkim tveganjem. Preskus ohranjanja učinkovitosti je referenčna metoda za vrednotenje ohranjanja kozmetične formulacije. Uporablja se za kozmetične izdelke na trgu. Ta preskus se ne uporablja za tiste kozmetične izdelke, za katere je bilo ugotovljeno, da je njihovo mikrobiološko tveganje nizko v skladu z dodatkom A in standardom ISO 29621. Ta preskus je primarno zasnovan za kozmetične izdelke, ki so topni v vodi ali se mešajo z vodo, in jih je z modifikacijo mogoče uporabiti za preskušanje proizvodov, v katerih je voda notranja (prekinjena) faza. OPOMBA: Ta preskus je mogoče uporabiti kot smernico za vzpostavitev razvojne metode med razvojnim ciklom kozmetičnih izdelkov. V tem primeru je mogoče preskus spremeniti ali razširiti ali oboje, na primer, da se upoštevajo predhodni podatki in različne spremenljivke (mikrobni sevi, mediji, čas izpostavljenosti v pogojih inkubacije itd.). Merila skladnosti je mogoče prilagoditi posebnim ciljem. V fazi razvoja kozmetičnih izdelkov je mogoče za določitev učinkovitosti ohranjanja formulacij uporabiti druge metode, kjer je to ustrezno.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN ISO 11930:2019/kFprA1:2022 - Kozmetika - Mikrobiologija - Vrednotenje protimikrobne zaščite kozmetičnih izdelkov - Dopolnilo A1 (ISO 11930:2019/FDAM 1:2022) 01-Jan-2022
Nadomešča SIST EN ISO 11930:2012 - Kozmetika - Mikrobiologija - Vrednotenje protimikrobne zaščite kozmetičnih izdelkov (ISO 11930:2012) 01-Jul-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi