SIST EN IEC 62439-3:2018

Oznaka standarda: SIST EN IEC 62439-3:2018
Koda projekta: 66054
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR) (IEC 62439-3:2016)
Naslov (slovenski): Industrijska komunikacijska omrežja za avtomatizacijo z visoko razpoložljivostjo - 3. del: Protokol vzporedne redundance (PRP) in brezprehodna zanka z visoko razpoložljivostjo (HSR) (IEC 62439-3:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 62439-3:2018 angleški jezik Active SIST-R: 145.20 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 25.040.01 35.110
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-06
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62439 specifies two redundancy protocols designed to provide seamless recovery in case of single failure of an inter-bridge link or bridge in the network, which are based on the same scheme: parallel transmission of duplicated information. This third edition cancels and replaces the second edition published in 2012. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: - technical corrections and extension of specifications; - consideration of IEC 61588 clock synchronization with end-to-end delay measurement alongside the existing peer-to-peer delay measurement in PRP.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62439 določa dva protokola redundance, zasnovana za zagotavljanje hitre obnovitve v primeru izpada ene medmostne povezave ali mostu v omrežju, ki temelji na isti shemi: vzporedno oddajanje podvojenih informacij. Tretja izdaja razveljavlja in nadomešča drugo izdajo, objavljeno leta 2012. Ta izdaja je tehnično popravljena izdaja. Ta izdaja vključuje naslednje pomembne tehnične spremembe glede na prejšnjo izdajo: – tehnični popravki in razširitev specifikacij; – upoštevanje sinhronizacije ure, določene v standardu IEC 61588, z meritvami celotnega časovnega zamika in meritvami obstoječega enakovrednega časovnega zamika v PRP.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 62439-3:2012 - Industrijska komunikacijska omrežja za avtomatizacijo z visoko razpoložljivostjo - 3. del: Protokol vzporedne redundance (RPR) in brezprehodna zanka z visoko razpoložljivostjo (IEC 62439-3:2012) 06-feb-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi