SIST EN 15208:2014

Oznaka standarda: SIST EN 15208:2014
Koda projekta: 00296063
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Tanks for transport of dangerous goods - Sealed parcel delivery systems - Working principles and interface specifications
Naslov (slovenski): Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Sistemi za dostavo zapečatenih razdelkov - Načini delovanja in specifikacije za vmesnike
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15208:2014 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TLP - Tlačne posode
ICS: 13.300 23.020.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Referenčna oznaka: EN 15208:2014
Področje projekta (angleško): EN 15208 is applicable to sealed parcel delivery systems used with transport tanks and specifies the performance requirements, critical safety aspects, data transfer methods between loading gantries and transport tank, transport tank and delivery points, other optional communications and tests to provide functional and compatible systems. Sealed parcel delivery systems covered by this European Standard is for bottom loaded transport tanks. The systems specified by this European Standard are suitable for use with liquid petroleum products and other dangerous substances of Class 3 of ADR which have a vapour pressure not exceeding 110 kPa at 50 °C and petrol, and which have no sub-classification as toxic or corrosive.
Področje projekta (slovensko): EN 15208 velja za sisteme za dostavo zapečatenih razdelkov, ki se uporabljajo s cisternami za prevoz, in določa zahteve glede učinkovitosti, kritične varstvene vidike, metode prenosa podatkov med žerjavi za natovarjanje in cisterno za prevoz ter cisterno za prevoz in dostavnimi točkami, drugo možno komunikacijo ter preskuse za zagotavljanje funkcionalnih in združljivih sistemov. Sistemi za dostavo zapečatenih razdelkov, ki jih obravnava ta evropski standard, so namenjeni cisternam za prevoz, ki se natovarjajo z dna. Sistemi, ki jih določa ta evropski standard, so primerni za uporabo s tekočimi naftnimi proizvodi in drugimi nevarnimi snovmi kategorije 3 ADR, katerih parni tlak ne presega 110 kPa pri 50 °C, ter z motornim bencinom, pri čemer niso dodatno opredeljeni kot strupeni ali korozivni.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 15208:2007 - Posode za prevoz nevarnih snovi - Sistemi za dostavo zapečatenih razdelkov - Načini delovanja in zahteve za vmesnike 01-jul-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi