SIST EN 943-2:2019

Oznaka standarda: SIST EN 943-2:2019
Koda projekta: 00162388
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 2: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits for emergency teams (ET)
Naslov (slovenski): Varovalna obleka pred nevarnimi trdnimi, tekočimi in plinskimi kemikalijami, vključno s tekočimi in trdnimi aerosoli - 2. del: Varnostne zahteve za kemijsko varovalno obleko, neprepustno za plin (tip 1), za intervencijske enote
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 943-2:2019 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OVP - Osebna varovalna oprema
ICS: 13.340.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-05
Referenčna oznaka: EN 943-2:2019
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the minimum requirements, test methods, marking and information supplied by the manufacturer, for ventilated and non-ventilated gas-tight chemical protective suits for use by emergency teams (ET). It specifies full body personal protective ensembles to be worn for protection against solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols. Chemicals such as violently air sensitive reagents, unstable explosives and cryogenic liquids have not been considered since protection against these additional hazards is beyond the scope of this standard. This standard does not establish minimum criteria for protection for non-chemical hazards, e. g. radiological, fire, heat, explosive hazards, infective agents.. This type of equipment is not intended for total immersion in liquids. The seams, joins and assemblages attaching the accessories are included within the scope of this standard. The performance criteria for the accessories, gloves, boots or respiratory protective equipment are given in other standards. Particulate protection is limited to physical penetration of the particulates only.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa minimalne zahteve, preskusne metode, označevanje in informacije, ki jih mora zagotoviti proizvajalec, za prezračevano in neprezračevano kemijsko varovalno obleko, neprepustno za plin, ki jo uporabljajo intervencijske enote. Določa komplete osebnih varovalnih oblačil za celotno telo, ki se nosijo za zaščito pred trdnimi, tekočimi in plinskimi kemikalijami, vključno s tekočimi in trdnimi aerosoli. Kemikalije, kot so reagenti, ki so zelo občutljivi na zrak, nestabilen eksplozivni material in kriogene tekočine, niso obravnavane, ker zaščita pred temi dodatnimi nevarnostmi presega področje uporabe tega standarda. Ta standard ne vzpostavlja minimalnih meril za zaščito pred nekemičnimi nevarnostmi, kot je radiološka nevarnost, nevarnost nastanka požara, nevarnost zaradi vročine, nevarnost eksplozije in nevarnost povzročiteljev infekcije. Ta vrsta opreme ni namenjena popolni potopitvi v tekočine. Šivi, spoji in sestavi, s katerimi je pritrjena dodatna oprema, spadajo na področje uporabe tega standarda. Merila učinkovitosti za dodatno opremo, rokavice, škornje ali dihalno varovalno opremo so podana v drugih standardih. Zaščita pred delci je omejena samo na fizično penetracijo delcev.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 943-2:2002 - Varovalna obleka pred tekočimi in plinskimi kemikalijami, vključno s tekočimi aerosoli in trdnimi delci - 2. del: Varnostne zahteve za kemijsko varovalno obleko, “neprepustno za plin” (tip 1), za reševalne ekipe 01-maj-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi