SIST EN 1777:2010

Oznaka standarda: SIST EN 1777:2010
Koda projekta: 00192045
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Hydraulic platforms (HPs) for fire fighting and rescue vehicles - Safety requirements and testing
Naslov (slovenski): Hidravlične ploščadi (HPs) za gasilske in reševalne enote - Varnostne zahteve in preskušanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1777:2010 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: POZ - Požarna varnost
ICS: 13.220.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-06
Referenčna oznaka: EN 1777:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to vehicle mounted Hydraulic Platforms (HP's) as defined in 3.1, intended for use by fire and rescue services. HP's may participate in fire fighting, rescue or protection of persons, protection of the environment and in a variety of other technical operations. This document identifies the significant hazards (see Clause 4) for all sizes of HP's used by fire and rescue services, on the basis that they are supplied in a complete form, tested and ready for use. It also gives methods for the elimination or reduction of these hazards. This document applies only to HP's classified in group B - type 1 according to EN 280:2001, 1.4. This document is intended to be used in conjunction with EN 1846-2 and EN 1846-3. This document deals with the technical safety requirements to minimise the hazards listed in Clause 4 which can arise during the commissioning, the operational use, the routine checking and maintenance of hydraulic platforms when carried out in accordance with the specifications given by the manufacturer or his authorised representative. This document deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to HP's, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer and taking account of their whole lifecycle (see Clause 4).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard velja za hidravlične ploščadi (HP), nameščene na vozila, kot so opredeljene v točki 3.1, namenjene temu, da jih uporabljajo gasilske in reševalne enote. HP so lahko udeležene pri gašenju požarov, reševanju ali zaščiti oseb, zaščiti okolja in pri različnih drugih tehničnih operacijah. Ta dokument opredeljuje velike nevarnosti (glej Klavzulo 4) za vse velikosti HP, ki jih uporabljajo gasilske in reševalne enote, pod pogojem, da so priskrbljene v popolni obliki, preskušene in pripravljene za uporabo. Prav tako podaja metode za odpravo ali zmanjševanje teh nevarnosti. Ta dokument velja le za HP, klasificirane v skupino B – vrste 1 po EN 280:2001, točki 1.4. Ta dokument se uporablja skupaj z EN 1846-2 in EN 1846-3. Ta dokument obravnava tehnične varnostne zahteve za minimaliziranje nevarnosti, navedenih v Klavzuli 4, do katerih lahko pride med prevzemom, operativno rabo, rutinskim pregledom in vzdrževanjem hidravličnih ploščadi, ki se izvajajo v skladu s specifikacijami, ki jih je podal proizvajalec ali njegov pooblaščeni predstavnik. Ta evropski standard obravnava vse velike nevarnosti, nevarne situacije in primere, ki se tičejo HP, kadar se uporabljajo, kot je predvideno, in pod pogoji napačne uporabe, ki jih razumno predvidi proizvajalec in ob upoštevanju njihovega celotnega življenjskega cikla(glej Klavzulo 4).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1777:2005+A1:2009 - Hidravlične ploščadi (HPs) za gasilske in reševalne enote - Varnostne zahteve in preskušanje 01-jun-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi