SIST EN ISO 19085-14:2022

Oznaka standarda: SIST EN ISO 19085-14:2022
Koda projekta: 00142196
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Woodworking machines - Safety - Part 14: Four-sided moulding machines (ISO 19085-14:2021)
Naslov (slovenski): Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 14. del: Rezkalni stroji za štiristransko obdelavo (ISO 19085-14:2021)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 19085-14:2022 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 13.110 25.080.20 79.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-02
Referenčna oznaka: EN ISO 19085-14:2021
Področje projekta (angleško): This part of ISO 19085 gives the safety requirements and measures for stationary four sided moulding machines with a maximum working width of 350 mm and a maximum speed of the integrated workpiece feed of 200 m/min, with electrical and/or electronic control system, hereinafter referred to as “machines” designed to cut solid wood and materials with similar physical characteristics to wood (see ISO 19085-1:2017, 3.2). It deals with all significant hazards, hazardous situations and events as listed in Clause 4 relevant to machines, when operated, adjusted and maintained as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer including reasonably foreseeable misuse. Also, transport, assembly, dismantling, disabling and scrapping phases are taken into account. NOTE: For relevant but not significant hazards, e.g. sharp edges of the machine frame, see ISO 12100:2010. It is also applicable to machines fitted with one or more of the following devices / additional working units, whose hazards have been dealt with: - universal spindle; - glass bead saw unit - fixed or movable work-piece support; - quick tool changing system - laser marking unit - automatic work-piece returner - in-feed hopper - in-feed loading table This part of ISO 19085 does not deal with any hazards related to: a) in-feed devices other than in-feed hopper and in-feed loading table (magazines, etc.); NOTE: For mechanical in-feed devices which also prevent access to the in-feed opening, see 6.6.4. b) out-feed devices (e.g. mechanical handling systems) except for hazards related to ejection from the machine due to climb cutting c) single machine being used in combination with any other machine (as part of a line); It is not applicable to machines intended for use in potentially explosive atmosphere and to machines manufactured prior to its publication.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 19085 podaja varnostne zahteve in ukrepe za stacionarne rezkalne stroje za štiristransko obdelavo z največjo delovno širino 350 mm in najvišjo hitrostjo integriranega podajalnika obdelovanca 200 m/min, ki so opremljeni z električnim in/ali elektronskim krmilnim sistemom (v nadaljnjem besedilu »stroji«, zasnovani za rezanje masivnega lesa in materialov, ki imajo podobne fizične lastnosti kot les (glej standard ISO 19085-1:2017, točka 3.2)). Obravnava vse večje nevarnosti, nevarne situacije in dogodke iz točke 4 v zvezi s stroji, kadar se ti uporabljajo, prilagajajo in vzdržujejo v skladu s svojim namenom ter pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec, vključno z razumno predvideno nepravilno uporabo. Upoštevane so tudi faze transporta, montaže, razstavljanja, onemogočanja in razreza stroja. OPOMBA: Za pomembne (ne pa tudi večje) nevarnosti, npr. ostre robove okvirja stroja, glej standard ISO 12100:2010. Standard se uporablja tudi za stroje, ki so opremljeni z eno ali več naslednjimi napravami/dodatnimi delovnimi enotami, katerih nevarnosti so bile obravnavane: – univerzalno vreteno; – rezalna enota za steklene kroglice; – pritrjena ali gibljiva podpora obdelovanca; – sistem za hitro menjavo orodja; – enota za lasersko označevanje; – avtomatski vračalnik obdelovancev: – podajalni dozirnik; – podajalna miza. Ta del standarda ISO 19085 ne obravnava nevarnosti v zvezi z naslednjim: a) podajalne naprave, razen podajalnega dozirnika in podajalne mize (magazini itd.); OPOMBA: Za mehanske podajalne naprave, ki preprečujejo dostop do odprtine za podajanje, glej točko 6.6.4. b) izvržne naprave (npr. sistemi za mehansko upravljanje), razen za nevarnosti v povezavi z izmetom iz stroja zaradi rezanja navzgor; c) kombinirana uporaba posameznega stroja in drugih strojev (kot del proizvodnje). Standard se ne uporablja za stroje, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnih okoljih, in stroje, izdelane pred datumom njegove objave.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12750:2013 - Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalni stroji za štiristransko obdelavo 24-Nov-2021
Revidiran SIST EN 12750:2013 - Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Rezkalni stroji za štiristransko obdelavo 19-Feb-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi