SIST ISO 18749:2010

Oznaka standarda: SIST ISO 18749:2010
Koda projekta: 033631
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Water quality - Adsorption of substances on activated sludge - Batch test using specific analytical methods
Naslov (slovenski): Kakovost vode - Adsorpcija snovi na aktivno blato - Šaržni preskus z uporabo specifičnih analitskih metod
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 18749:2010 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAV - Kakovost vode
ICS: 13.030.20 13.060.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-09
Referenčna oznaka: ISO 18749:2004
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies a screening test method for the determination of the degree of adsorption of substances on to the activated sludge or primary sludge in a waste water treatment plant. The conditions described in this International Standard normally correspond to the optimum conditions for the adsorption to occur at the chosen activated-sludge concentration and water hardness during the test period. The method applies to substances for which an analytical method with sufficient accuracy is available and which, under the conditions of the test and at the test concentration used, a) are water-soluble; b) or, if only slightly water-soluble, allow sufficiently stable suspensions, dispersions or emulsions to be prepared; c) are not significantly removed from the test solution during the test by known abiotic processes such as stripping or foaming; d) do not deflocculate activated sludge; e) are not readily biodegradable (for a discussion of biodegradability, see ISO/TR 15462).
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa metodo presejalnega preskusa za določevanje stopnje adsorpcije snovi na aktivno blato ali blato v prvotni obliki v čistilni napravi odpadne vode. Pogoji, opisni v tem mednarodnem standardu običajno ustrezajo optimalnim pogojem za adsorbcijo, do katere pride na izbrani koncentraciji aktivnega blata in trdnosti vode med preskusnim obdobjem. Metoda velja za snovi, za katere je na voljo analitska metoda z zadostno točnostjo in ki, pod preskusnimi pogoji in uporabljenimi preskusnimi koncentracijami, a) so topne v vodi; b) ali če so le nekoliko topne v vodi, omogočajo pripravo stabilnih suspenzij, disperzij ali emulzij; c) niso znatno odstranjene iz preskusne raztopine z poznanimi abiotičnimi procesi, kot so odstranjevanje ali penjenja; d) ne razgradijo aktivnega blata v fine delce; e) niso lahko biorazgradljive (za razpravo o biorazgradljivosti glej ISO/TR 15462).

Najbolje prodajani standardi