SIST EN 16258:2013

Oznaka standarda: SIST EN 16258:2013
Koda projekta: 00320025
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Methodology for calculation and declaration of energy consumption and GHG emissions of transport services (freight and passengers)
Naslov (slovenski): Metode za izračun in objavo rabe energije in izpustov toplogrednih plinov pri transportnih storitvah (transport blaga in oseb)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16258:2013 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.020.40 13.040.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-02
Referenčna oznaka: EN 16258:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard establishes a common methodology for the calculation and declaration of energy consumption and greenhouse gas (GHG) emissions related to any transport service (of freight, passengers or both). It specifies general principles, definitions, system boundaries, calculation methods, apportionment rules (allocation) and data recommendations, with the objective to promote standardised, accurate, credible and verifiable declarations, regarding energy consumption and GHG emissions related to any transport service quantified. It also includes examples on the application of the principles. Potential users of this standard are any person or organisation who needs to refer to a standardised methodology when communicating the results of the quantification of energy consumption and GHG emissions related to a transport service, especially: - transport service operators (freight or passengers carriers); - transport service organisers (carriers subcontracting transport operations, freight forwarders and travel agencies); - transport service users (shippers and passengers).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa metode za izračun in objavo rabe energije in izpustov toplogrednih plinov (GHG) pri transportnih storitvah (transport blaga, oseb ali obojega). Določa splošna načela, opredelitve, meje sistema, računske metode, pravila porazdelitve in podatkovna priporočila, njegov cilj pa je spodbujati standardizirano, natančno, kredibilno in preverljivo deklariranje v zvezi s porabo energije in izpusti toplogrednih plinov pri vseh merjenih transportnih storitvah. Vključuje tudi primere uporabe načel. Potencialni uporabniki tega standarda so osebe ali organizacije, ki morajo pri sporočanju rezultatov merjenja porabe energije in izpustov toplogrednih plinov pri transportnih storitvah uporabiti standardizirano metodologijo, še posebej: – izvajalci transportnih storitev (prevozniki blaga ali oseb); – organizatorji transportnih storitev (prevozniki, ki sodelujejo s podizvajalci transportnih storitev, prenosniki blaga in potovalnimi agencijami); – uporabniki transportnih storitev (pošiljatelji in potniki).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN ISO 14083:2022 - Toplogredni plini - Količinsko določanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov, ki nastanejo pri dejavnostih prometne verige (ISO/DIS 14083:2022) 29-Jan-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi