SIST-TS CLC/TS 50134-9:2018

Oznaka standarda: SIST-TS CLC/TS 50134-9:2018
Koda projekta: 61809
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Alarm systems - Social alarm systems - Part 9: IP Communications Protocol
Naslov (slovenski): Alarmni sistemi - Socialni alarmni sistemi - 9. del: Komunikacijski protokoli IP
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CLC/TS 50134-9:2018 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EAL - Električni alarmi
ICS: 13.320
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-11
Referenčna oznaka: CLC/TS 50134-9:2018
Področje projekta (angleško): This Technical Specification specifies a protocol for point-to-point transmission of alarms, faults, control signals and communications monitoring, between a Local Unit and Controller and an Alarm Receiving Centre using the Internet protocol (IP). The protocol is intended for use over any network that supports the transmission of IP data with sufficient quality of service to support VoIP or a separate voice channel. The Alarm Protocol is defined as an XML scheme including the alarm types, codes and necessary additional information. The alarm protocol is an application layer protocol using another Internet Protocol as a transport protocol to handle addressing and transport functions. The transport protocol initially defined in this Technical Specification is SIP (Session Initiation Protocol). The system performance characteristics for alarm transmission are specified in EN 50134-5. The performance characteristics of the Local Unit and Controller are expected to comply with the requirements of its associated alarm system standard and to apply for the transmission of social alarms. The protocols described in this standard are based on the SS 91100:2014 SCAIP standard [7] and defined to enable backwards compatibility with existing products based on the SCAIP standard.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija opredeljuje protokol za prenos alarmov, napak, krmilnih signalov in komunikacij od točke do točke med lokalno enoto in krmilnikom ter sprejemnim centrom za alarme prek internetnega protokola (IP). Protokol je namenjen za uporabo v vseh omrežjih, ki podpirajo prenos podatkov IP z ustrezno kakovostjo storitve za podporo protokola VoIP, ali prek ločenega glasovnega kanala. Alarmni protokol je opredeljen kot shema XML, vključno z vrstami alarmov, kodami in potrebnimi dodatnimi informacijami. Protokol alarma je protokol aplikacijske ravni, ki uporablja drug internetni protokol kot transportni protokol za obdelavo naslovov in izvajanje transportnih funkcij. Transportni protokol, prvotno opredeljen v tej tehnični specifikaciji, je SIP (protokol za začetek seje). Lastnosti delovanja sistema za prenos alarma so navedene v standardu EN 50134-5. Pričakuje se, da bodo lastnosti delovanja lokalne enote in krmilnika izpolnjevale zahteve standarda za povezani alarmni sistem ter se uporabljale za prenos socialnih alarmov. Protokoli, opisani v tem standardu, temeljijo na standardu SS 91100:2014 SCAIP [7] in so opredeljeni tako, da omogočajo povratno združljivost z obstoječimi izdelki na podlagi standarda SCAIP.

Najbolje prodajani standardi