SIST EN 13611:2019

Oznaka standarda: SIST EN 13611:2019
Koda projekta: 00058078
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous and/or liquid fuels - General requirements
Naslov (slovenski): Varnostne in nadzorne naprave za gorilnike in aparate na plin in/ali tekoča goriva - Splošne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13611:2019 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PLN - Plinske naprave za dom
ICS: 23.060.40 27.060.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-06
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the general safety, design, construction, and performance requirements and testing for safety, control or regulating devices (hereafter referred to as controls) for burners and appliances burning one or more gaseous fuels or liquid fuels. This European Standard is applicable to controls with declared maximum inlet pressure up to and including 500 kPa of nominal connection sizes up to and including DN 250. This European standard specifies general product requirements for the following controls: - automatic shut-off valves; - automatic burner control systems; - flame supervision devices; - gas/air ratio controls; - pressure regulators; - manual taps; - mechanical thermostats; - multifunctional controls; - pressure sensing devices; - valve proving systems; - automatic vent valves. This European standard applies for control functions that are not covered by a specific control standard for burners and appliances burning one or more gaseous fuels or liquid fuels. This European Standard applies also for safety accessories and pressure accessories with a product of the maximum allowable pressure PS and the volume V of less than 600 000 kPa • dm3 (6 000 bar• litres) or with a product of PS and DN of less than 300 000 kPa (3 000 bar) . This European Standard applies for AC and DC supplied controls (for controls supplied by stand-alone battery system, battery systems for mobile applications or systems which are intended to be connected to DC supply networks controls see Annex I). This European Standard is applicable to reset functions used for reset from lockout, e.g. due to ignition failure or temperature cut-out in burners and appliances (see Annex M). This European Standard establishes methodologies for the determination of a Safety Integrity Level (SIL) and the determination of a Performance Level (PL) (see Annex J, Annex K and Annex L). This European Standard gives guidelines for environmental aspects (see Annex N). This European Standard does not apply to mechanical controls for use with liquid fuels. Protection against environmental impact in open air (i.e. capable of withstanding UV radiation, wind, rain, snow, dirt deposits, condensation, ice and hoar frost (see IEV 441-11-05:2005)), earth quake, external fire are not covered by this standard. This European Standard should be used in conjunction with the specific control standard (see Bibliography).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa splošne varnostne, projektne in konstrukcijske zahteve ter zahteve glede zmogljivosti in preskušanja naprav za varnost, nadzor ali uravnavanje (v nadaljnjem besedilu: nadzorne naprave) za gorilnike in aparate na eno ali več plinskih ali tekočih goriv. Ta evropski standard se uporablja za nadzorne naprave z deklariranim najvišjim vhodnim tlakom do vključno 500 kPa in nazivnimi velikostmi priključkov do vključno DN 250. Ta evropski standard določa splošne zahteve za izdelke za naslednje nadzorne naprave: – samodejni zaporni ventili; – samodejni sistemi za nadzor gorilnikov; – naprave za nadzor plamena; – naprave za nadzor razmerja med plinom/zrakom; – tlačni regulatorji; – ročne pipe; – mehanski termostati; – večfunkcijske nadzorne naprave; – naprave za zaznavanje tlaka; – sistemi za preverjanje ventilov; – samodejni oddušni ventili. Ta evropski standard se uporablja za funkcije nadzora, ki jih ne zajema poseben standard za nadzor gorilnikov in aparatov na eno ali več plinskih ali tekočih goriv. Ta evropski standard se uporablja tudi za varnostne in tlačne pripomočke z izdelkom z največjim dovoljenim tlakom PS ter prostornino V, manjšo od 600.000 kPa • dm3 (6000 bar• litrov) ali z izdelkom s PS in DN, ki znaša manj kot 300.000 kPa (3000 barov). Ta evropski standard se uporablja za nadzorne naprave, ki se napajajo z izmeničnim ali enosmernim tokom (za nadzorne naprave, ki se napajajo s samostojnim akumulatorskim sistemom, akumulatorskimi sistemi za premične aplikacije ali s sistemi, ki so namenjeni za priključitev na omrežja z enosmernim tokom, glej dodatek I). Ta evropski standard se uporablja za funkcije ponastavitve, ki se uporabljajo za ponastavitev po zaklepu, npr. zaradi napake pri vžigu ali izklopnih stikal za temperaturo v gorilnikih in aparatih (glej dodatek M). Ta evropski standard določa metodologije za določanje stopnje varnostne celovitosti (SIL) in ravni zmogljivosti (PL) (glej dodatke J, K in L). V tem evropskem standardu so podane smernice za okoljske vidike (glej prilogo N). Ta evropski standard se ne uporablja za mehanske nadzorne naprave za uporabo s tekočimi gorivi. Ta standard ne zajema zaščite pred okoljskimi vplivi na odprtem (tj. odpornost na ultravijolično sevanje, veter, dež, sneg, umazanijo, kondenzacijo, led in ivje (glej IEV 441-11-05:2005)), potresi in zunanjimi požari. Ta evropski standard se mora uporabljati skupaj s posebnim standardom za nadzorno napravo (glej bibliografijo).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 13611:2015 - Varnostne in nadzorne naprave za gorilnike in aparate na plin ali tekoča goriva - Splošne zahteve 01-jun-2019
Nadomešča SIST EN 13611:2015/AC:2016 - Varnostne in nadzorne naprave za gorilnike in aparate na plin in/ali tekoča goriva - Splošne zahteve - Popravek AC 01-jun-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi