SIST EN 14033-1:2011

Oznaka standarda: SIST EN 14033-1:2011
Koda projekta: 00256320
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 1: Technical requirements for running
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 1. del: Tehnične zahteve, ki se nanašajo na vožnjo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14033-1:2011 angleški jezik Withdrawn SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IŽNP - Železniške naprave
ICS: 45.120
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-okt-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-10
Razveljavitev: 01-sep-2017
Referenca razveljavitve: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN 14033-1:2011
Področje projekta (angleško): This European Standard defines the specific technical railway requirements for running of machines and other vehicles used for construction, maintenance and inspection of track, structures, track formation and fixed electric traction equipment. This European Standard applies to all rail bound machines and other vehicles – referred to as machines – running exclusively on the railway (utilising adhesion between the rail and wheels) and used for construction, maintenance and inspection of track, structures, infrastructure and fixed electric traction equipment. This European Standard applies to machines that are intended to operate signalling and control systems. Other similar machines are dealt with in other European Standards, see Annex L. Additional requirements can apply for running on infrastructures with narrow gauge or broad gauge lines, lines of tramways, railways utilising other than adhesion between the rail and wheels, road-rail machines and underground infrastructures. This Standard covers the requirements for the keeping of safety and access of railway traffic, railway specific problems for running on different infrastructures in relation to necessary movements of the machine as a train and movements to reach work sites. The application of these requirements is the object of a verification procedure, which does not form part of this Standard. Access to railway infrastructures requires in all cases an access permit.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opredeljuje specifične tehnične zahteve za železnico, ki se nanašajo na vožnjo mehanizacije in drugih vozil, ki se uporabljajo za gradnjo, vzdrževanje in pregledovanje zgornjega ustroja, konstrukcij, formacije zgornjega ustroja in fiksne električne vlečne opreme. Ta evropski standard velja za vse železniške stroje in druga vozila – imenovana stroji – ki vozijo izključno na železniških tirih (z uporabo oprijemanja med tiri in kolesi) in ki se uporabljajo za gradnjo, vzdrževanje in pregledovanje zgornjega ustroja, konstrukcij, infrastrukture in fiksne električne vlečne opreme. Ta evropski standard velja za stroje, ki so namenjeni upravljanju signalnih in krmilnih sistemov. Druge stroje obravnavajo drugi evropski standardi, glej dodatek K. Za vožnjo po ozkotirni ali širokotirni infrastrukturi, tramvajske linije, železnice, ki ne uporabljajo oprijema med tiri in kolesi, dvopotna železniška vozila in podzemno infrastrukturo lahko veljajo posebne zahteve. Ta evropski standard zajema zahteve za varnost in dostopnost železniškega prometa, zahteve, specifične za železnico, za vožnjo po različnih infrastrukturah v povezavi s potrebnimi premiki stroja kot vlaka in premiki do delovišč.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 14033-1:2017 - Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 1. del: Tehnične zahteve za vožnjo 01-sep-2014
Nadomešča SIST EN 14033-1:2009 - Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 1. del: Tehnične zahteve, ki se nanašajo na vožnjo 01-okt-2011
Nadomeščen z SIST EN 14033-1:2017 - Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 1. del: Tehnične zahteve za vožnjo 07-jun-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi