SIST EN ISO 2867:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 2867:2011
Koda projekta: 00151209
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Earth-moving machinery - Access systems (ISO 2867:2011)
Naslov (slovenski): Stroji za zemeljska dela - Dostopi (ISO 2867:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 2867:2011 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 53.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-11
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies criteria for systems that provide access to the operator station and to routine maintenance points on earth-moving machinery as defined in ISO 6165. It is applicable to the access systems (e.g. enclosure openings, platforms, guardrails, handrails and handholds, stairways and steps, ladders) on such machines parked in accordance with the manufacturer's instructions. Its criteria are based on the 5th to 95th percentile operator dimensions as defined in ISO 3411. It deals with the following significant hazards, hazardous situations and events: slip, trip and fall of persons, unhealthy postures and excessive effort. The general principles set out in this International Standard can be used for the selection of fixed and/or portable access systems for repairs, assembly, disassembly and longer interval maintenance.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa merila za sisteme, ki zagotavljajo dostop do postaje upravljavca in do točk za rutinsko vzdrževanje na strojih za zemeljska dela, kot je določeno v ISO 6165. Uporablja se za dostope (npr. odprtine zaprtih prostorov, ploščadi, varovalne ograje, ograje in držaje, stopnišča in stopnice, lestve) na takih strojih, parkiranih v skladu z navodili proizvajalca. Merila temeljijo od 5. do 95. percentila dimenzij upravljavca, kot je opredeljeno v ISO 3411. Obravnava naslednje bistvene nevarnosti, nevarne situacije in nevarne dogodke: zdrs, spodrsljaj in padec oseb, nezdrave drže in pretiran napor. Splošna načela, določena v tem mednarodnem standardu, se lahko uporabljajo za izbiro fiksnih in/ali prenosnih dostopov za popravila, montažo, demontažo in vzdrževanje daljšega intervala.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 2867:2008 - Stroji za zemeljska dela - Dostopi (ISO 2867:2006, vključno s popravkom 1:2008) 01-nov-2011
Revidiran SIST EN ISO 2867:2007 - Stroji za zemeljska dela - Dostopi (ISO 2867:2006) 01-nov-2008


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi