SIST EN 16760:2016

Oznaka standarda: SIST EN 16760:2016
Koda projekta: 00411006
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Bio-based products - Life Cycle Assessment
Naslov (slovenski): Bioizdelki - Ocenjevanje življenjskega cikla
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16760:2016 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.020.55 13.020.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-01
Referenčna oznaka: EN 16760:2015
Področje projekta (angleško): This European Standard provides specific life cycle assessment (LCA) requirements and guidance for bio-based products, excluding food, feed and energy, based on EN ISO 14040 Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework and EN ISO 14044 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines. This European Standard covers bio-based products, derived wholly or partly from biomass. This European Standard provides guidance and requirements to assess impact over the life cycle of bio-based products. The applications of LCA as such are outside the scope of this European Standard. Clarifications, considerations, practices, simplifications and options for the different applications, are also beyond the scope of this European Standard. In addition, this European Standard may be applied in studies that do not cover the whole life cycle, with justification e.g. in the case of business-to-business information, such as cradle-to-gate studies, gate-to-gate studies, and specific parts of the life cycle (e.g. waste management, components of a product). For those studies most requirements of this European Standard are applicable (e.g. data quality, collection and calculation as well as allocation and critical review), but not all the requirements for the system boundary.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa posebne zahteve za ocenjevanje življenjskega cikla (LCA) in smernice za bioizdelke, pri čemer so izključeni hrana, krma in energija, na podlagi standarda EN ISO 14040 Ravnanje z okoljem – Ocenjevanje življenjskega cikla – Načela in okviri ter EN ISO 14044 Ravnanje z okoljem – Ocenjevanje življenjskega cikla – Zahteve in smernice. Ta evropski standard zajema bioizdelke, ki so v celoti ali delno proizvedeni iz biomase. Ta evropski standard določa smernice in zahteve za oceno vpliva bioizdelkov v njihovem življenjskem ciklu. Uporaba ocenjevanja življenjskega cikla kot taka ni predmet tega evropskega standarda. Pojasnila, ugotovitve, prakse, poenostavitve in možnosti za različne uporabe prav tako niso zajeti v področje uporabe tega evropskega standarda. Poleg tega se lahko ta evropski standard uporablja za študije, ki ne zajemajo celotnega življenjskega cikla, z utemeljitvijo npr. v primeru informacij med podjetji, kot so študije od zibelke do vrat, študije od vrat do vrat in posebni deli življenjskega cikla (npr. ravnanje z odpadki, sestavine izdelka). Za te študije se uporablja večina zahtev iz tega evropskega standarda (npr. kakovost podatkov, zbiranje in izračun ter dodeljevanje in kritični pregled), ne uporabljajo pa se vse zahteve za meje sistema.

Najbolje prodajani standardi