SIST EN 4660-004:2011

Oznaka standarda: SIST EN 4660-004:2011
Koda projekta: 04003274
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aerospace series - Modular and Open Avionics Architectures - Part 004: Packaging
Naslov (slovenski): Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 004. del: Pakiranje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 4660-004:2011 angleški jezik Withdrawn SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 49.090
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-12
Razveljavitev: 01-okt-2019
Referenca razveljavitve: Sporocila 2019-10
Področje projekta (angleško): The purpose of this standard is to establish uniform requirements for Packaging for the Common Functional Modules (CFM) within an Integrated Modular Avionic (IMA) system, as defined per ASAAC. It comprises the module physical properties and the Module Physical Interface (MPI) definitions together with guidelines for IMA rack and the operational environment. The characteristics addressed by the Packaging Standard are: a) Interchangeability: 1) For a given cooling method all modules conforming to the packaging standard will function correctly when inserted into any rack slot conforming to the standard for the cooling method. 2) All modules conforming to the Module Physical Interface (MPI) definitions for connector, IED and cooling interface will function correctly when inserted into any rack slot conforming to the same MPI definition. b) Maintainability: 1) All modules are easily removable at first line. 2) No special tools required at first line. 3) No manual adjustment is necessary when installing modules. No tool is required for installation or removal of the modules. 4) Mechanical keying is provided that prevents insertion of a module into a rack slot that may cause an unsafe condition. The Module Physical Interface definition, contained within this standard, does not include the properties of the signalling used in the optical interface (e.g. wavelength). These are covered in EN 4660-003.
Področje projekta (slovensko): Namen tega standarda je vzpostaviti enotne zahteve za pakiranje splošnih funkcionalnih modulov (CFM) znotraj integriranega modularnega letalskega (IMA) sistema, kot je določeno z ASAAC. Obsega fizične lastnosti modula in definicije fizičnega vmesnika modula (MPI), skupaj s smernicami za stojalo IMA in delovno okolje. Značilnosti, obravnavane v standardu za pakiranje, so: a) zamenljivost: 1) Za dano metodo hlajenja bodo vsi moduli, ki so v skladu s standardom za pakiranje, delovali pravilno, če bodo vstavljeni v katero koli odprtino stojala, ki je v skladu s standardom za metodo hlajenja. 2) Vsi moduli, ki so v skladu z definicijami konektorja fizičnega vmesnika modula (MPI), IED in hladilne vmesnike, bodo delovali pravilno, če bodo vstavljeni v kakršno koli odprtino stojala, ki je v skladu z isto definicijo MPI. b) Vzdrževalno-tehnične zahteve: 1) Vsi moduli se zlahka odstranijo pri prvi liniji. 2) Ni potrebno posebno orodje pri prvi liniji. 3) Ni potrebna ročna prilagoditev pri vgradnji modulov. Nobeno orodje ni potrebno pri vgradnji ali odstranitvi modulov. 4) Zagotovljeno je mehansko odpiranje, ki preprečuje vstavitev modula v odprtino stojala, kar lahko povzroči nevarne pogoje. Definicija fizičnega vmesnika modula, ki jo vključuje ta standard, ne vključuje lastnosti signalizacije, uporabljenih pri optičnem vmesniku (npr. valovna dolžina). Ti so zajeti v EN 4660-003.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 4660-004:2019 - Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 004. del: Pakiranje 04-feb-2015
Nadomeščen z SIST EN 4660-004:2019 - Aeronavtika - Modularne in odprte letalske elektronske arhitekture - 004. del: Pakiranje 28-avg-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi