SIST EN 16907-1:2019

Oznaka standarda: SIST EN 16907-1:2019
Koda projekta: 00396001
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Earthworks - Part 1: Principles and general rules
Naslov (slovenski): Zemeljska dela - 1. del: Načela in splošna pravila
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16907-1:2019 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ZEM - Zemeljska dela
ICS: 93.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-04
Področje projekta (angleško): This standard (Part 1) gives definitions, principles and general rules for the planning, design and specification of earthworks. It introduces the other parts of the standard, which have to be used together with Part 1. It is applicable to all types of earth-structures, whatever their intended use is (roads, railways, airfields, waterways, buildings, landfills, tailing dams, etc.), except where listed below: - Some specific types of works such as the execution of trenches and small earthworks may be organized using simplified or specific rules; - Some structures, such as dykes and dams, need earthworks which have specific design and construction requirements: these may extend beyond the rules of this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta standard (1. del) določa definicije, načela in splošna pravila za načrtovanje, projektiranje ter specifikacijo zemeljskih del. Vpeljuje druge dele standarda, ki se morajo uporabljati skupaj s 1. delom. Uporablja se za vse vrste zemeljskih struktur ne glede na njihov namen uporabe (ceste, železnice, letališke steze, vodne poti, zgradbe, odlagališča, jalovinske pregrade itd.), razen kot je navedeno spodaj: – nekatere določene vrste dela, kot so izkopavanje jarkov in manjša zemeljska dela, se lahko organizirajo z uporabo poenostavljenih ali posebnih pravil; – nekatere strukture, kot so zadrževalni nasipi in jezovi, zahtevajo zemeljska dela s posebnimi zahtevami glede projektiranja in konstrukcije: te lahko presegajo pravila tega standarda.

Najbolje prodajani standardi