SIST EN ISO 19238:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 19238:2018
Koda projekta: 00430022
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Radiological protection - Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics (ISO 19238:2014)
Naslov (slovenski): Radiološka zaščita - Merila za delovanje laboratorijev, ki izvajajo biološko dozimetrijo s citogenetiko (ISO 19238:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 19238:2018 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.280 17.240
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-02
Referenčna oznaka: EN ISO 19238:2017
Področje projekta (angleško): ISO 19238:2014 provides criteria for quality assurance and quality control, evaluation of the performance, and the accreditation of biological dosimetry by cytogenetic service laboratories. ISO 19238:2014 addresses a) the confidentiality of personal information, for the customer and the service laboratory, b) the laboratory safety requirements, c) the calibration sources and calibration dose ranges useful for establishing the reference dose-effect curves that contribute to the dose estimation from chromosome aberration frequency and the minimum resolvable doses, d) the scoring procedure for unstable chromosome aberrations used for biological dosimetry, e) the criteria for converting a measured aberration frequency into an estimate of absorbed dose, f) the reporting of results, g) the quality assurance and quality control, h) informative annexes containing sample instructions for customer, sample questionnaire, sample of report, fitting of the low dose-response curve by the method of maximum likelihood and calculating the error of dose estimate, odds ratio method for cases of suspected exposure to a low dose, and sample data sheet for recording aberrations.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 19238:2014 določa merila za zagotavljanje in nadzor kakovosti, vrednotenje delovanja in akreditacijo biološke dozimetrije s pomočjo laboratorijev za storitve s področja citogenetike. ISO 19238:2014 obravnava: a) zaupnost osebnih podatkov naročnika in laboratorija, ki ponuja storitve; b) zahteve za varnost laboratorija; c) vire umerjanja in razpone odmerkov umerjanja, ki so koristni za določanje referenčnih krivulj učinkov odmerka za umerjanje, ki omogočajo ocenjevanje odmerka na podlagi frekvence kromosomskih aberacij in minimalnega razločljivega odmerka; d) postopek ocenjevanja nestabilnih kromosomskih aberacij, ki se uporabljajo za biološko dozimetrijo; e) merila za pretvorbo izmerjene frekvence aberacije v oceno absorbiranega odmerka; f) poročanje o rezultatih; h) zagotavljanje in nadzor kakovosti; h) informativne dodatke, ki vsebujejo vzorčna navodila za kupca, vzorčni vprašalnik, vzorčno poročilo, primernost krivulje odziva na majhen odmerek z metodo največje verjetnosti ter izračun napake pri oceni razmerja obetov v primerih domnevne izpostavljenosti nizkemu odmerku in vzorec podatkovnega lista za beleženje aberacij.

Najbolje prodajani standardi