SIST EN ISO 18797-1:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 18797-1:2017
Koda projekta: 00012364
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum, petrochemical and natural gas industries - External corrosion protection of risers by coatings and linings - Part 1: Elastomeric coating systems-polychloroprene or EPDM (ISO 18797-1:2016)
Naslov (slovenski): Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Zunanja protikorozijska zaščita dvižnih cevi s prevlekami in oblogami - 1. del: Sistemi elastomernih prevlek - polikloropren ali EPDM (ISO 18797-1:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 18797-1:2017 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 25.220.01 75.180.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-11
Referenčna oznaka: EN ISO 18797-1:2017
Področje projekta (angleško): ISO 18797-1:2016 specifies the minimum requirements for materials selection, surface preparation, application, inspection, testing, qualification and acceptance criteria of external coating for steel risers pipes used in the splash zone, their field joints and clamps/guides, using an elastomeric protective coating based on polychloroprene, EPDM or equivalent. This is applicable for new construction and repair of applied pipes before installation. Maintenance requirements and field repairs are covered in ISO 18797-2. ISO 18797-1:2016 also specifies the requirements for transportation, handling and storage of riser pipes before and after surface preparation and coating application.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 18797-1:2016 določa minimalne zahteve za izbiro materialov, pripravo površine, uporabo, pregled, preskušanje, kvalificiranje in merila sprejemljivosti zunanje prevleke dvižnih cevi, ki se uporabljajo na gladini morja, njihovih spojev in objemk/vodil, ki so prevlečeni z elastomernimi prevlekami, ki temeljijo na polikloroprenu, EPDM-ju ali podobni spojini. Standard se uporablja za novo vgradnjo in popravilo rabljenih cevi pred namestitvijo. Zahteve za vzdrževanje in popravila na mestu uporabe so zajete v standardu ISO 18797-2. Standard ISO 18797-1:2016 določa tudi zahteve za prevoz, ravnanje ter shranjevanje dvižnih cevi pred in po pripravi površine in nanosom prevleke.

Najbolje prodajani standardi