SIST EN 12621:2006+A1:2010

Oznaka standarda: SIST EN 12621:2006+A1:2010
Koda projekta: 00271043
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Machinery for the supply and circulation of coating materials under pressure - Safety requirements
Naslov (slovenski): Naprave za dovod in obtok premaznih materialov s pomočjo tlaka - Varnostne zahteve (vključno z dopolnilom A1)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12621:2006+A1:2010 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 87.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-10
Referenčna oznaka: EN 12621:2006+A1:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to the design and construction of machinery for the supply and circulation of coating and/or auxiliary materials under pressure in the following called "machine" (see 3.1). The coating material is supplied by air pressure or airless. NOTE Machines covered by this European Standard may be linked with e.g. colour mixing machinery, atomising and spraying equipment, spray booths and stands and/or automated coating machinery. The pressure related parts of the machines covered are classified as no higher than category I under article 9 of the Pressure Equipment Directive 97/23/EC. This European Standard deals with the significant hazards, hazardous situations and events relevant to the machinery for the supply and circulation of coating and/or auxiliary materials under pressure, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see Clause 4). Machinery for the supply and circulation of coating and/or auxiliary materials under pressure consists of the following equipment: - pump units; - pressure vessels; - non-pressurised containers; - interconnecting pipes and hoses - flanges, nozzles, couplings, supports, lifting equipment etc.; - agitators; - filters; - pulsation damping devices; - all safety devices (e.g. level monitoring equipment); - equipment for heating and/or cooling of the coating materials. 1.1 This European Standard applies to the design and construction of machinery for the supply and circulation of coating and/or auxiliary materials under pressure – in the following called "machine" (see 3.1). The coating material is supplied by air pressure or airless. NOTE Machines covered by this European Standard may be linked with e.g. colour mixing machinery, atomising and spraying equipment, spray booths and stands and/or automated coating machinery. The pressure related parts of the machines covered are classified as no higher than category I under article 9 of the Pressure Equipment Directive 97/23/EC. This European Standard deals with the significant hazards, hazardous situations and events relevant to the machinery for the supply and circulation of coating and/or auxiliary materials under pressure, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see Clause 4). Machinery for the supply and circulation of coating and/or auxiliary materials under pressure consists of the following equipment: - pump units; - pressure vessels; - non-pressurised containers; - interconnecting pipes and hoses - flanges, nozzles, couplings, supports, lifting equipment etc.; - agitators; - filters; - pulsation damping devices; - all safety devices (e.g. level monitoring equipment); - equipment for heating and/or cooling of the coating materials. The machine may be fixed or mobile. 1.2 This European Standard excludes: - pressure related hazards of equipment classified as higher than category 1 under article 9 of the Pressure Equipment Directive 97/23/EC; - atomising and spraying equipment as dealt with in EN 1953:1998 and the supply hoses for this equipment; - atomising and spraying equipment as dealt with in EN 50144-2-7:2001, EN 50260-2-7:2002 and the supply hoses for this equipment. 1.3 This European Standard does not apply to: - machinery for" processing of foodstuffs and pharmaceuticals; - design and construction of pipes and hoses; - design and construction of coating presses (see 3.23); - machinery for the supply of powder coating material. 1.4 This European Standard is not applicable to machinery for the supply and circulation of coating materials under pressure which are manufactured before the date of publication of this document by CEN.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta evropski standard velja za načrtovanje in izdelavo naprav za dovod in obtok premaznih in/ali pomožnih materialov s pomočjo tlaka – v nadaljevanju se imenujejo »naprave« (glej 3.1). Premazni material se dovaja pod zračnim tlakom ali brezzračno. OPOMBA: Naprave, ki jih zajema ta evropski standard, so lahko povezane z npr. napravami za mešanje barv, opremo za razprševanje in brizganje, kabinami in stojali za brizganje in/ali napravami za avtomatsko premazovanje. Deli zajetih naprav, povezani s tlakom, niso razvrščeni višje kot v kategorijo I po členu 9 Direktive 97/23/ES o tlačni opremi. Ta evropski standard obravnava vse bistvene nevarnosti, nevarna stanja in dogodke v zvezi z napravami za dovod in obtok premaznih in/ali pomožnih materialov, kadar se uporabljajo v skladu z namembnostjo in pod pogoji, kot jih je predvidel proizvajalec (glej Klavzulo 4). Naprave za dovod in obtok premaznih in/ali pomožnih materialov s pomočjo tlaka so sestavljene iz naslednje opreme: - črpalnih enot; - tlačnih posod; - vsebnikov, ki niso pod tlakom; - povezovalnih cevi in cevk; - prirobnic, razpršilnih šob, spojk, podpor, opreme za dviganje, itd.; - stresalnikov; - filtrov; - pripomočkov za dušenje pulziranja; - vseh varnostnih pripomočkov (npr. opreme za spremljanje ravni); - opreme za gretje in/ali hlajenje premaznih materialov. Naprava je lahko stacionarna ali premična. 1.2 Ta evropski standard izključuje: - s tlakom povezane nevarnosti opreme, ki so razvrščene višje kot v kategorijo I po členu 9 Direktive 97/23/ES o tlačni opremi; - opremo za razprševanje in brizganje, kot jo obravnava EN 1953:1998, in dovodne cevke za to opremo; - opremo za razprševanje in brizganje, kot jo obravnavata EN 50144-2-7:2001 in EN 50260-2-7:2002, in dovodne cevke za to opremo. 1.3 Ta evropski standard ne velja za: - naprave za obdelavo živil in zdravil; - načrtovanje in izdelavo cevi in cevk; - načrtovanje in izdelavo stiskalnic za premazovanje (glej točko 3.23); - naprav za dovod premaznega materiala v prahu. 1.4. Ta evropski standard ne velja za naprave za dovod in obtok premaznih materialov s pomočjo tlaka, ki so bile izdelane pred datumom, ko je CEN objavil ta dokument.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12621:2006 - Naprave za dovod in obtok premaznih materialov s pomočjo tlaka – Varnostne zahteve 01-Oct-2010
Revidiran oSIST prEN 12621:2020 - Naprave za dovod in obtok premaznih materialov s pomočjo tlaka - Varnostne zahteve 17-Jul-2019
Konsolidira SIST EN 12621:2006/kprA1:2010 - Naprave za dovod in obtok premaznih materialov s pomočjo tlaka – Varnostne zahteve - Dopolnilo A1 01-Oct-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi