SIST ISO 25577:2014

Oznaka standarda: SIST ISO 25577:2014
Koda projekta: 062878
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- MarcXchange
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Oblika zapisa MarcXchange
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 25577:2014 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 35.240.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-12
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the requirements for a generalized XML-based exchange format for bibliographic records as well as other types of metadata. It does not define the length or the content of individual records and does not assign any meaning to tags, indicators, or identifiers, these specifications being the functions of an implementation format. This International Standard describes a generalized structure, a framework designed primarily for communication between data processing systems, but can also be relevant for use as a processing format within systems. MarcXchange could potentially be used as follows: — for representing a complete MARC record or a set of MARC records in XML; — for original resource description in XML syntax; — as an extension schema to METS (Metadata Encoding and Transmission Standard); — for exchange of MARC records in XML; — for transfer of MARC records in web services like SRU (search/retrieval via URL); — for publisher transmission of data; — as a temporary format in all kinds of data transformation or manipulation, e.g. conversion, publication, editing, validation; — for metadata in XML that can be packaged with an electronic resource. Validation of MARC records content is not enforced by the schema but by dedicated software tailored for the specific usage (e.g. the specific MARC-format).
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa zahteve za splošno menjalno obliko, ki temelji na XML, za bibliografske zapise in druge vrste metapodatkov. Standard ne določa dolžine ali vsebine posameznih zapisov in ne določa pomena oznakam, kazalnikom ali identifikatorjem, pri čemer so te specifikacije funkcije izvedbene oblike. Ta mednarodni standard opisuje splošno strukturo, okvir, namenjen zlasti komunikaciji med sistemi za obdelavo podatkov, vendar je lahko primeren tudi za uporabo kot oblika obdelave znotraj sistemov. Oblika zapisa MarcXchange bi se lahko uporabila na naslednje načine: – za predstavitev celotnega zapisa MARC ali niza zapisov MARC v jeziku XML; – za izvirni opis vira v sintaksi XML; – kot razširitvena shema za METS (standard za prenos in kodiranje metapodatkov); – za izmenjavo zapisov MARC v jeziku XML; – za prenos zapisov MARC v spletnih storitvah, kot je SRU (iskanje/preiskovanje prek URL-ja); – za prenos podatkov izdajatelja; – kot začasna oblika v vseh vrstah spreminjanja in prirejanja podatkov, kot so npr. pretvorba, objava, urejanje, potrjevanje; – za metapodatke v jeziku XML, ki jih je mogoče pakirati z elektronskim virom. Potrjevanja vsebine zapisov MARC ne vsiljuje shema, ampak namenska programska oprema, prilagojena za posebno uporabo (npr. specifična oblika MARC).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 25577:2009 - Informatika in dokumentacija - Oblika zapisa MarcXchange 01-mar-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi