SIST EN 16907-4:2019

Oznaka standarda: SIST EN 16907-4:2019
Koda projekta: 00396004
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Earthworks - Part 4: Soil treatment with lime and/or hydraulic binders
Naslov (slovenski): Zemeljska dela - 4. del: Tretiranje zemljin z apnom in/ali hidravličnimi vezivi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16907-4:2019 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ZEM - Zemeljska dela
ICS: 93.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-04
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to the treatment with binders of natural soils, weak and intermediate rocks (including chalk), recycled materials and artificial materials for the execution of earthworks during the construction and maintenance of roads, railways, airfields, platforms, dykes, ponds and any other types of earth structure. It relates only to the treatment by layers for earthworks, as opposed to the treatment by columns for example. The standard specifies the requirements for the constituents of the mixtures, the preliminary laboratory testing methodology, the laboratory performance classification, and the execution and control. Note 1: The informative annexes also give example of good practices for execution and control. The laboratory performance classification specified in this European Standard covers the two types of treatment : improvement and stabilization. − For improvement, the classification takes into account the short term performance. − For stabilization, the classification takes into account the medium to long term performance. Note 2: For stabilization, the classification is based on the laboratory performance classification specified in EN 14227-15, except for the classification according to Rt and E which has been replaced by a performance classification according to Rt and E specific to earthworks.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za tretiranje naravnih zemljin, šibkih in vmesnih kamnin (vključno s kredo), recikliranih materialov ter umetnih materialov z vezivi za izvajanje zemeljskih del med gradnjo in vzdrževanjem cest, železnic, letaliških stez, platform, zadrževalnih nasipov, ribnikov ter drugih vrst zemeljske strukture. Nanaša se samo na obdelavo po slojih za zemeljska dela, za razliko od na primer obdelave po stebrih. Standard določa zahteve za sestavine zmesi, metodologijo za začetno laboratorijsko testiranje, klasifikacijo usposobljenosti laboratorija ter izvajanje in nadzor. Opomba 1: Informativni dodatki navajajo tudi primere dobrih praks pri izvajanju in nadzoru. Klasifikacija usposobljenosti laboratorija, določena v tem evropskem standardu, zajema dve vrsti obdelave: izboljšavo in stabilizacijo. − Za izboljšavo klasifikacija upošteva kratkoročno usposobljenost. − Za stabilizacijo klasifikacija upošteva srednje- do dolgoročno usposobljenost. Opomba 2: Za stabilizacijo klasifikacija temelji na klasifikaciji usposobljenosti laboratorija, določeni v standardu EN 14227-15, razen za klasifikacijo v skladu z Rt in E, ki jo je nadomestila klasifikacija usposobljenosti v skladu z Rt in E, značilna za zemeljska dela.

Najbolje prodajani standardi