SIST-TS CEN/TS 15901-13:2011

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 15901-13:2011
Koda projekta: 00227298
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road and airfield surface characteristics - Part 13: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface by measurement of a sideway force coefficient (SFCO): the Odoliograph
Naslov (slovenski): Značilnosti cestnih in letaliških površin - 13. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z določanjem koeficienta bočne sile (SFCO): Odoliograf
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 15901-13:2011 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CES - Ceste
ICS: 17.040.20 93.080.10 93.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-09
Področje projekta (angleško): This document describes a method for determining the wet-road skid resistance of a surface by measurement of a sideway force coefficient SFCO. The method provides a measure of the wet-road skid resistance properties of a bound surface by measurement of sideway-force coefficient at a controlled speed. The method has been developed for use on roads but is also applicable to other paved areas such as airport runways. This document covers the operation of the Odoliograph. This is a device developed by the Belgian Road Research Centre that uses the side-force principle to make routine, expertise and research measurements of skid resistance continuously on long lengths of road. A machine conforming to the general characteristics of the Odoliograph designed by the Belgian Road Research Centre and the specific provisions of this document may also be used for the tests. The skid resistance of a pavement is determined by friction measurements and measurements of pavement texture. Where measurement of pavement texture is required the standard for this measurement and the device is described in EN ISO 13473-1.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument opisuje metodo določanja torne sposobnosti površine mokre ceste z določanjem koeficienta bočne sile SFCF. Ta metoda določa merilo lastnosti torne sposobnosti omejene površine mokre ceste z določanjem koeficienta bočne sile pri nadzorovani hitrosti. Ta metoda je bila razvita za uporabo na cestah, vendar se uporablja tudi za druga vozne površine, kot so letališke vzletne steze. Ta dokument zajema delovanje odoliografa. To je naprava, ki jo je razvil Belgian Road Research Centre (belgijski center za raziskovanje cest), ki uporablja načelo stranske sile za neprekinjeno izvajanje rutinskih, strokovnih in raziskovalnih meritev torne sposobnosti na dolgih dolžinah ceste. Za preskuse se lahko uporabi tudi stroj, ki ustreza splošnim značilnostim odoliografa, razvitega na Belgian Road Research Centre, in posebnim določbam tega dokumenta. Torno sposobnost površine določajo meritve trenja in meritve teksture površine. Kjer se zahteva merjenje teksture površine, je standard tega merjenja in naprave opisan v EN ISO 13473-1.

Najbolje prodajani standardi