SIST EN 62612:2014

Oznaka standarda: SIST EN 62612:2014
Koda projekta: 23835
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements
Naslov (slovenski): LED-sijalke za splošno razsvetljavo z vgrajeno predstikalno napravo pri napajalni napetosti nad 50 V - Tehnične zahteve (IEC 62612:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62612:2014 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IESV - Električne svetilke
ICS: 29.140.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-04
Referenčna oznaka: EN 62612:2013
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the performance requirements, together with the test methods and conditions, required to show compliance of LED lamps with integral means for stable operation, intended for domestic and similar general lighting purposes, having: • a rated power up to 60 W; • a rated voltage of > 50 V a.c. up to 250 V a.c.; • a lamp cap as listed in IEC 62560. These performance requirements are additional to the safety requirements in IEC 62560. The only feature provided by this standard, when applied for replacement purposes, is information on maximum lamp outlines. The requirements of this standard relate to type testing. This standard covers LED lamps that intentionally produce white light, based on inorganic LEDs. Recommendations for whole product testing or batch testing are under consideration. The life time of LED lamps is in most cases much longer than the practical test times. Consequently, verification of manufacturer’s life time claims cannot be made in a sufficiently confident way, because projecting test data further in time is not standardised. For that reason the acceptance or rejection of a manufacturer's life time claim, past an operational time as stated in 7.1, is out of the scope of this standard. Instead of life time validation, this standard has opted for lumen maintenance codes at a defined finite test time. Therefore, the code number does not imply a prediction of achievable life time. The categories, represented by the code, are lumen-depreciation character categories showing behaviour in agreement with manufacturer’s information, provided before the test is started. In order to validate a life time claim, several methods of test data extrapolation exist. A general method of projecting measurement data beyond limited test time is under consideration. The pass/fail criterion of the life time test as defined in this standard is different from the life time metrics claimed by manufacturers. For explanation of recommended life time metrics, see Annex E. NOTE When lamps are operated in a luminaire the claimed performance data can deviate from the values established via this standard due to e.g. luminaire components that impact the performance of the lamp.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa zahteve glede zmogljivosti, vključno s preskusnimi metodami in pogoji, ki so potrebni za preverjanje skladnosti sijalk LED z vključenimi sredstvi za stabilno delovanje, ki so namenjene za domačo in podobno splošno razsvetljavo ter imajo: • nazivno moč do 60 W; • nazivno napetost od 50 do 250 VAC; • svetilno osnovo, kot je opredeljeno v standardu IEC 62560. Te zahteve glede zmogljivosti so dodane k zahtevam iz standarda IEC 62560., Edina lastnost, podana s tem standardom, ko se ta uporablja za namene zamenjave, je informacija o največjem obsegu svetilke. Zahteve iz tega standarda se nanašajo na tipsko preskušanje. Ta standard zajema svetilke LED, ki namenoma proizvajajo belo svetlobo, osnovano na neorganskih svetilkah LED. Priporočila za preskušanje celotnega proizvoda ali serije so v obravnavi. Življenjska doba svetilk LED je v večini primerov precej daljša od preskusnih časov v praksi. Posledično ni mogoče preveriti proizvajalčeve trditve o življenjski dobi z zadostno mero zanesljivosti, ker projekcija preskusnih podatkov v prihodnost ni standardizirana. Zaradi tega sprejetje ali zavrnitev proizvajalčevih trditev o življenjski dobi nad nazivno življenjsko dobo, kot je opredeljeno v točki v 7.1, je zunaj področja uporabe tega standarda. Namesto preverjanja veljavnosti življenjske dobe ta standard določa kode vzdrževanja lumnov pri opredeljenem končnem preskusnem času. Zato številka kode ne predvideva napovedi dosegljive življenjske dobe. Kategorije, ki jih predstavljajo kode, so kategorije znižanja vrednosti lumnov, ki delujejo v skladu z informacijami proizvajalca, ki so na voljo pred začetkom preskusa. Za preverjanje trditve o življenjski dobi obstaja več metod za ekstrapolacijo preskusnih podatkov. Presoja se splošna metoda projiciranja podatkov meritev zunaj omejenega preskusnega časa. Merilo za uspel/neuspel preskus življenjske dobe, kot je določeno v tem standardu, se razlikuje od nazivnih meritev proizvajalcev. Za razlago priporočenih meritev življenjske dobe glej dodatek E. OPOMBA: Če žarnice delujejo v svetilki, se lahko podatki o zmogljivosti razlikujejo od vrednosti v tem standardu, predvsem zaradi komponent svetilke, ki vplivajo na delovanje žarnice.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 62612:2014/A1:2017 - LED-sijalke za splošno razsvetljavo z vgrajeno predstikalno napravo pri napajalni napetosti nad 50 V - Tehnične zahteve - Dopolnilo A1 (IEC 62612:2013/A1:2015) 03-Feb-2015
Dopolnjen z SIST EN 62612:2014/A2:2019 - LED-sijalke za splošno razsvetljavo z vgrajeno predstikalno napravo pri napajalni napetosti nad 50 V - Tehnične zahteve - Dopolnilo A2 (IEC 62612:2013/A2:2018) 18-Apr-2017
Dopolnjen z SIST EN 62612:2014/A11:2017 - LED-sijalke za splošno razsvetljavo z vgrajeno predstikalno napravo pri napajalni napetosti nad 50 V - Tehnične zahteve 30-Jul-2014
Popravljen z SIST EN 62612:2014/AC:2016 - LED-sijalke za splošno razsvetljavo z vgrajeno predstikalno napravo pri napajalni napetosti nad 50 V - Tehnične zahteve (IEC 62612:2013/COR1:2016) - Popravek AC 18-Oct-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi