SIST EN 15978:2011

Oznaka standarda: SIST EN 15978:2011
Koda projekta: 00350011
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method
Naslov (slovenski): Trajnostnost gradbenih objektov - Vrednotenje učinkov ravnanja z okoljem v stavbah - Računska metoda
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15978:2011 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TGO - Trajnostnost gradbenih objektov
ICS: 13.020.20 91.040.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-12
Referenčna oznaka: EN 15978:2011
Področje projekta (angleško): This European Standard is intended for the evaluation and assessment of design options and specifications for new and existing buildings and refurbishment projects. The standard provides the calculation method, based on Life Cycle Assessment (LCA) to assess the environmental performance of a building and gives the means for the communication of the outcome of the assessment.. The standard gives: - the description of the object of assessment; - the system boundary that applies at the building level; - the procedure to be used for the inventory analysis; - the indicators and procedures to be used for the impact assessment - the requirements for presentation of the results; - and the requirements for the data necessary for the calculation; The approach to the assessment covers all stages of the building life cycle and is based on data obtained from Environmental Product Declarations (EPD), their "information modules", (prEN 15804) and when appropriate other information related to the environmental performance of the building. as a whole. It includes all building-related construction products, processes and services, over the life cycle of the building. The interpretation and valuation of the results of the assessment are not within the scope of this standard. Note: Indicators e.g. climate change, may be declared with reference to this standard without giving the complete list of indicators providing all indicators are calculated in accordance with the methodology developed in this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard je namenjen vrednotenju in ocenjevanju različnih možnosti načrtovanja in specifikacij za nove in obstoječe stavbe in projekte obnove. Standard podaja računsko metodo, ki temelji na oceni življenjskega cikla, za vrednotenje učinkov ravnanja z okoljem v stavbah in podaja sredstva za komunikacijo izida vrednotenja. Standard podaja: - opis objekta vrednotenja, - mejo sistema, ki velja na nivoju stavbe, - postopek, ki naj se uporablja za analizo inventarja, - kazalnike in postopke, ki naj se uporabljajo za vrednotenje učinkov, - zahteve za predstavitev rezultatov - in zahteve za podatke, ki so potrebni za izračun. Pristop k vrednotenju zajema vse stopnje življenjskega cikla stavbe in temelji na podatkih, pridobljenih iz okoljskih deklaracij proizvodov (EPD), njihovih »informacijskih modulov«, (prEN 15804) in, kadar je primerno, drugih podatkov, ki se nanašajo na okoljsko učinkovitost stavbe kot celote. Zajema vse gradbene proizvode, postopke in storitve, ki se nanašajo na stavbo, v celotnem življenjskem ciklu stavbe. Razlaga in vrednotenje rezultatov ocene ne spadata v področje tega standarda. Opomba: Kazalniki, npr. podnebne spremembe, se lahko razglasijo s sklicevanjem na ta standard, ne da bi podali celoten spisek kazalnikov, pod pogojem, da so vsi kazalniki izračunani v skladu z metodologijo, razvito v tem standardu.

Najbolje prodajani standardi