SIST EN 9277:2015

Oznaka standarda: SIST EN 9277:2015
Koda projekta: 04003533
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aerospace series - Programme Management - Guide for the management of Systems Engineering
Naslov (slovenski): Aeronavtika - Vodenje programov - Navodilo za vodenje sistemskega inženiringa
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 9277:2015 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.100.40 49.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-11
Referenčna oznaka: EN 9277:2015
Področje projekta (angleško): Based on the following considerations:  reminder of Systems Engineering and its scope of application,  positioning of SE management in Programme Management and in relation to Systems Engineering technical activities,  identification of interfaces between SE management and the other disciplines linked to Programme Management, the purpose of this standard is:  to help the acquirer and the Organization to establish management requirements for SE activities,  to help the supplier to construct the elements of the management plan (explain how to reply in particular to the management requirements). This standard applies to the various levels of the product tree for the products that can be considered as systems:  in the general case of an supplier which, with the help of one or more suppliers, develops a system on behalf of an acquirer,  in the case of an integrated team (sharing of SE roles, responsibilities and risks). NOTE ISO/IEC/IEEE 24765:2010 integrated team should include organisation discipline and functions which have a stake in the success of the work products. This standard constitutes a guide illustrating the requirements and possible responses for SE management. It can be used as a check-list which should be adapted or completed according to the specific context of each project.
Področje projekta (slovensko): Na podlagi naslednjih točk:  opomnik o sistemskem inženiringu in njegovem področju uporabe;  umeščanje upravljanja sistemskega inženiringa v programsko upravljanje ter v povezavi s tehničnimi dejavnostmi sistemskega inženiringa;  identifikacija vmesnikov med upravljanjem sistemskega inženiringa in drugih disciplin, povezanih s programskim upravljanjem; cilj tega standarda je:  pomoč odjemalcu in organizaciji pri vzpostavljanju zahtev upravljanja za dejavnosti sistemskega inženiringa;  pomoč ponudniku pri pripravi elementov načrta upravljanja (razlaga tega, kako se odzvati zlasti na zahteve upravljanja). Ta standard se uporablja za različne ravni drevesa proizvodov, ki jih je mogoče obravnavati kot sisteme:  v splošnem primeru ponudnika, ki ob pomoči vsaj enega drugega ponudnika razvije sistem v imenu odjemalca;  v primeru integrirane ekipe (skupna raba vlog, odgovornosti in tveganj v zvezi s sistemskim inženiringom). OPOMBA: ISO/IEC/IEEE 24765:2010; integrirana ekipa naj bi vključevala organizacijsko disciplino in funkcije, ki prispevajo k uspešnosti delovnih proizvodov. Ta standard je vodnik, ki opisuje zahteve in možne odzive za upravljanje sistemskega inženiringa. Uporabiti ga je mogoče kot kontrolni seznam, ki naj bi bil prilagojen ali izpolnjen v skladu s specifičnim kontekstom posameznega projekta.

Najbolje prodajani standardi