SIST ISO 10241-1:2013

Oznaka standarda: SIST ISO 10241-1:2013
Koda projekta: 040362
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Terminological entries in standards -- Part 1: General requirements and examples of presentation
Naslov (slovenski): Terminološki vnosi v standardih - 1. del: Splošne zahteve in primeri predstavitve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 10241-1:2013 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija, jezik in terminologija
ICS: 01.020 01.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Referenčna oznaka: ISO 10241-1:2011
Področje projekta (angleško): This part of ISO 10241 specifies requirements for the drafting and structuring of terminological entries in standards, exemplified by terminological entries in ISO and IEC documents. Terms and other designations occurring in terminological entries can include letters, numerals, mathematical symbols, typographical signs and syntactic signs (e.g. punctuation marks, hyphens, parentheses, square brackets and other connectors or delimiters), sometimes in character styles (i.e. fonts and bold, italic, bold italic or other style conventions) governed by language-, domain- or subject-specific conventions. Terms can also include standardized symbols (which can be language independent or internationally harmonized, such as symbols for quantities and units as well as graphical symbols) which are under the responsibility of different committees in ISO and IEC. This part of ISO 10241 is based on the principles and methods given in ISO 704 and provides rules for both monolingual and multilingual terminological entries in standards and their indexes. This part of ISO 10241 is applicable to all standards that contain terminological entries. It does not deal with the administrative procedures or the technical specifications required by standardizing bodies for the preparation of terminology standards. Since presentation and layout rules by nature are very much tied to the script and to the publishing rules of the standardizing body, they are dealt with only on an abstract level in this part of ISO 10241. Examples and rules for a typical layout and presentation in documents are provided for information in Annex A.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 10241 določa zahteve za pripravo in oblikovanje terminoloških vnosov v standardih, kot so terminološki vnosi v dokumentih ISO in IEC. Izrazi in druge oznake, ki se pojavljajo v terminoloških vnosih, lahko vključujejo črke, številke, matematične simbole, tipografske znake in skladenjske znake (npr. ločila, vezaje, oklepaje, oglate oklepaje in druge povezovalce ali ločevalce), včasih v slogih pisave (npr. vrste pisave in krepko oblikovanje, poševno oblikovanje, krepko poševno oblikovanje ali druge možnosti sloga), ki jih določajo posebna pravila, značilna za jezik, področje in temo. Izrazi lahko vključujejo tudi standardizirane simbole (ki so lahko odvisni od jezika ali mednarodno usklajeni, kot so simboli za količine in enote ter grafični simboli), za katere so odgovorni različni odbori ISO in IEC. Ta del standarda ISO 10241 temelji na načelih in metodah iz standarda ISO 704 in določa pravila za enojezične in večjezične terminološke vnose v standardih in njihovih seznamih. Ta del standarda ISO 10241 se uporablja za vse standarde, ki vsebujejo terminološke vnose. Ne obravnava administrativnih postopkov ali tehničnih specifikacij, ki jih zahtevajo standardizacijski organi za pripravo terminoloških standardov. Ker so pravila predstavitve in razporeditve že po naravi zelo povezana z navodili in pravili za objavo standardizacijskega organa, jih ta del standarda ISO 10241 obravnava le na abstraktni ravni. Primeri in pravila za tipičen prikaz in predstavitev v dokumentih so informativno navedeni v dodatku A.

Najbolje prodajani standardi