SIST EN 1364-5:2017

Oznaka standarda: SIST EN 1364-5:2017
Koda projekta: 00127272
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 5: Air transfer grilles
Naslov (slovenski): Preskusi požarne odpornosti nenosilnih elementov - 5. del: Prezračevalne rešetke
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1364-5:2017 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: POZ - Požarna varnost
ICS: 13.220.50 91.060.99
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN 1364-5:2017
Področje projekta (angleško): This test method specifies a method for determining the fire resistance of air transfer grilles(ATG). It is applicable to air transfer grilles intended for installation in building components (typically walls, floors or ceilings). The orientation of the installation of the air transfer grille can be vertical or horizontal. The closing mechanism of the air transfer grille can come from expansion of material and/or from any mechanical or electrical closing device. This test method is valid for fire resistant or fire resistant and smoke control air transfer grilles. This test method evaluates the behaviour of the air transfer grille when exposed to the standard fire curve described in EN 1363-1 and the standard pressure described in EN 1363-1.It is not the intention of this test to provide quantitative information on the rate of leakage of smoke and/or hot gases or on the transmission or generation of fumes under fire conditions. Such phenomena are only to be noted in describing the general behaviour of test specimens during the test. The rate of leakage of smoke at ambient temperature or at 200°C is addressed in product technical specifications (e.g. in ETAG 026 – part 4) All values given in this standard are nominal unless otherwise specified. This test method is not valid for determining the fire resistance of air transfer grilles that are used in ducts because ATG are considered as separating elements. The test method for ATG, used in ducts is described in the corresponding duct standards. Non-mechanical fire barriers for ventilation ductwork according to EN 1366-12 are excluded. This test method is not valid for determining the fire resistance of air transfer grilles in fire doors, shutters and openable windows as specified in EN 1634-1 and EN 1364-2, because the deformation of fire doors, shutters and openable windows in fire conditions differs from the deformation of flexible/rigid walls. Moreover the location of TC in the door standard is too specific to be handled in this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta preskusna metoda določa metodo za ugotavljanje požarne odpornosti prezračevalnih rešetk (ATG). Uporablja se za prezračevalne rešetke, namenjene za namestitev v sestavnih delih zgradb (običajno v stenah, tleh ali stropih). Prezračevalne rešetke je mogoče namestiti navpično ali vodoravno. Zapiralni mehanizem prezračevalne rešetke lahko vključuje raztezanje materiala in/ali mehansko ali električno zapiralno napravo. Ta preskusna metoda se uporablja za protipožarne ali dimne prezračevalne rešetke. Ta preskusna metoda omogoča vrednotenje lastnosti prezračevalne rešetke, izpostavljene standardni požarni krivulji v skladu s standardom EN 1363-1 in standardnemu tlaku v skladu s standardom EN 1363-1. Ta preskus ni predviden za pridobivanje kvantitativnih podatkov o stopnji izpusta dimov in/ali vročih plinov ali prenosu/nastajanju dimov v požarnih razmerah. Te pojave je treba upoštevati le pri opisovanju splošnih lastnosti preskušancev med preskusom. Stopnja izpusta dimov pri temperaturi okolja 200 °C je opisana v tehničnih specifikacijah proizvodov (npr. v dokumentu ETAG 026 – 4. del). Vse vrednosti, navedene v tem standardu, so nominalne, razen če ni določeno drugače. Ta preskusna metoda se ne uporablja za ugotavljanje požarne odpornosti prezračevalnih rešetk, ki se uporabljajo v prezračevalnih kanalih, ker se prezračevalne rešetke obravnavajo kot ločeni elementi. Preskusna metoda za prezračevalne rešetke, ki se uporabljajo v prezračevalnih kanalih, je opisana v ustreznih standardih za kanale. Nemehanske požarne pregrade za sistem prezračevalnih kanalov v skladu s standardom EN 1366-12 so izključene. Ta preskusna metoda se ne uporablja za ugotavljanje požarne odpornosti prezračevalnih rešetk v protipožarnih vratih, polknih in oknih, ki se odpirajo, kot so opredeljena v standardih EN 1634-1 in EN 1364-2, saj se deformacija protipožarnih vrat, polken in oken, ki se odpirajo, v požarnih razmerah razlikuje od deformacije upogljivih/togih zidov. Poleg tega je mesto TC v standardu o vratih preveč specifično za obravnavo v tem standardu.

Najbolje prodajani standardi