SIST EN 3-10:2010

Oznaka standarda: SIST EN 3-10:2010
Koda projekta: 00070027
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Portable fire extinguishers - Part 10: Provisions for evaluating the conformity of a portable fire extinguisher to EN 3-7
Naslov (slovenski): Prenosni gasilniki - 10. del: Pravila za ugotavljanje skladnosti prenosnih gasilnikov z EN 3-7
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 3-10:2010 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: POZ - Požarna varnost
ICS: 13.220.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-03
Referenčna oznaka: EN 3-10:2009
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the minimum requirements for attesting the conformity of portable fire extinguishers to EN 3-7, as well as the requirements for the quality and production control of the fire extinguishers. It specifies the documentation to be provided regarding: - identification of the applicant; - identification of the manufacturer, if not the applicant; - identification of subcontractor(s), if applicable; - identification of the extinguisher; - documents provided with the extinguisher; - CE marking; - quality management system; - extinguishing media toxicological information. It specifies methods for: - type testing; - factory assessment; - controls during production. NOTE 1 A test report and a satisfactory audit supporting documentation could form the basis for an applicant to request a certification of his product from an EA accredited certification body. Additional requirements can be made by national regulations and/or quality marks. NOTE 2 Where appropriate, component family testing could be applied.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opredeljuje minimalne zahteve za potrjevanje skladnosti prenosnih gasilnikov z EN 3-7 in zahteve za nadzor kvalitete in proizvodnje gasilnikov. Določa, da mora biti priskrbljena dokumentacija glede: - prepoznavanja prijavitelja, - prepoznavanja proizvajalca, če to ni prijavitelj, - prepoznavanje podizvajalcev, če je to primerno, - prepoznavanja gasilnika, - dokumentov, ki so podani z gasilnikom, - oznake CE, - sistema vodenja kakovosti, - toksikoloških informacij glede sredstev za gašenje. Določa metode za: - tipsko preskušanje, - tovarniško oceno, - nadzor med proizvodnjo. OPOMBA 1: Poročilo o preskusu in zadovoljiva spremna dokumentacija za presojo bi lahko oblikovali osnovo, da prijavitelj zaprosi za certifikacijo svojega izdelka pri certifikacijskem organu, akreditiranem pri EA. Dodatne zahteve so lahko podane z nacionalnimi predpisi in/ali oznakami kakovosti. OPOMBA 2: Kjer je primerno, bi se lahko izvajalo preskušanje družine komponent.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 3-6:1995/A1:2000 - Prenosni gasilniki – 6. del: Navodilo za dokazovanje skladnosti prenosnih gasilnikov z EN 3, 1. do 5. del 01-mar-2010
Nadomešča SIST EN 3-6:1995 - Prenosni gasilniki - 6. del: Navodila za dokazovanje skladnosti prenosnih gasilnikov z EN 3, 1. do 5. del 01-mar-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi