SIST EN ISO 8502-2:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 8502-2:2017
Koda projekta: 00139445
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 2: Laboratory determination of chloride on cleaned surfaces (ISO 8502-2:2017)
Naslov (slovenski): Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih premazov - Preskusi za ocenjevanje čistosti površine - 2. del: Laboratorijsko določevanje kloridov na očiščenih površinah (ISO 8502-2:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 8502-2:2017 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IBLP - Barve, laki in premazi
ICS: 25.220.10 87.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-05
Referenčna oznaka: EN ISO 8502-2:2017
Področje projekta (angleško): This part of ISO 8502 describes a method for the determination of chloride-containing salts that are readily soluble in water and are present on a steel surface. The method is also applicable to previously coated surfaces. This part of ISO 8502 includes a method, applicable in the field or in the laboratory, for washing off the surface while several methods are referred to for chloride analyses. NOTE 1 ISO 8502-5 describes a field test for the determination of chloride on a surface. NOTE 2 The precision of the method is limited by both the accuracy of the selected method of analyses and by uncertainties in the sampling procedure. The extraction method might not take all the water soluble material off the surface due to — soluble material hiding in crevices, under folds of metal or at the bottom of pits, and — soluble material hiding under corrosion layers, passivation layers, inhibitors, oil, grease, or other non-visible thin films as these boundary layers can prevent contact with the underlying salt for its removal. NOTE 3 The performance of a paint system is affected by the amount of soluble chloride remaining on the surface. The acceptable level of this contamination is related to the service conditions. For further information regarding levels of water-soluble salt contamination, see ISO/TR 15235.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 8502 opisuje metodo za določanje soli, ki vsebujejo klorid ter so zlahka topne v vodi in prisotne na jekleni površini. Ta metoda se uporablja tudi za predhodno prevlečene površine. Ta del standarda ISO 8502 vključuje metodo, ki se uporablja na terenu ali v laboratoriju, za spiranje površine hkrati s sklicevanjem na več metod za analizo klorida. OPOMBA 1: ISO 8502-5 opisuje preskus na terenu za ugotavljanje klorida na površini. OPOMBA 2: Natančnost te metode je omejena s točnostjo izbrane metode analiz in z negotovostmi pri postopku vzorčenja. Z metodo ekstrahiranja se s površine morda ne bo odstranil ves v vodi topen material zaradi: – topnega materiala, skritega v razpokah, pod plastmi kovine ali na dnu jame, in – topnega materiala, skritega pod korozivnimi plastmi, pasiviranimi plastmi, zaviralci, oljem, mastjo ali drugimi nevidnimi tankimi sloji, saj te mejne plasti lahko preprečijo stik s sol za njegovo odstranitev. OPOMBA 3: Zmogljivost sistema barvil je odvisna od količine topnega klorida, ki ostane na površini. Sprejemljiva raven te onesnaženosti je povezana s pogoji delovanja. Za dodatne informacije glede ravni onesnaženosti z vodotopno soljo glej standard ISO/TR 15235.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 8502-2:2006 - Priprava jeklenih podlag pred nanašanjem barv in sorodnih izdelkov – Preskusi ugotavljanja čistosti podlage – 2. del: Laboratorijsko določevanje kloridov na očiščenih površinah (ISO 8502-2:2005) 01-maj-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi