SIST EN 60965:2016

Oznaka standarda: SIST EN 60965:2016
Koda projekta: 61869
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Nuclear power plants - Control rooms - Supplementary control room for reactor shutdown without access to the main control room (IEC 60965:2016)
Naslov (slovenski): Jedrske elektrarne - Nadzorne sobe - Dodatne nadzorne točke za prekinitev obratovanja reaktorja brez dostopa do glavne nadzorne sobe (IEC 60965:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60965:2016 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-11
Referenčna oznaka: EN 60965:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard establishes requirements for the Supplementary Control Room provided to enable the operating staff of nuclear power plants to shut down the reactor, where previously operating, and maintain the plant in a safe shut-down state in the event that control of the safety functions can no longer be exercised from the Main Control Room, due to unavailability of the Main Control Room or its facilities. The design has to ensure that the Supplementary Control Room is protected against the hazards, including any localised extreme hazards, leading to the unavailability of the Main Control Room. The standard also establishes requirements for the selection of functions, the design and organisation of the human-machine interface, and the procedures which shall be used systematically to verify and validate the functional design of the supplementary control room. It is assumed that supplementary control room provided for shutdown operations from outside the main control room would be unattended during normal plant conditions other than for periodic testing. The requirements reflect the application of human engineering principles as they apply to the human-machine interface during such periodic testing and during abnormal plant conditions. This standard does not cover special emergency response facilities (e.g. a technical support centre) or facilities provided for radioactive waste handling. Detailed equipment design is also outside the scope of the standard. This standard follows the principles of IAEA Specific Safety Requirements SSR-2/1 and IAEA Safety Guide NS-G-1.3. The purpose of this standard is to provide functional design requirements to be used in the design of the supplementary control room of a nuclear power plant to meet safety requirements. This standard is intended for application to a supplementary control room whose conceptual design is initiated after the publication of this standard. If it is desired to apply it to existing plants or designs, special care must be taken to ensure a consistent design basis. This relates, for example, to factors such as the consistency between the supplementary control room and the main control room, the ergonomic approach, the automation level and the information technology, and the extent of modifications to be implemented in I&C systems.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa zahteve za dodatno nadzorno sobo, iz katere lahko operativno osebje jedrske elektrarne prekine obratovanje reaktorja in ohranja stanje njene varne zaustavitve, kadar nadzor varnostnih funkcij iz glavne nadzorne sobe ni več mogoč zaradi nerazpoložljivosti glavne nadzorne sobe ali njenih predelov. Dodatna nadzorna soba mora biti zasnovana tako, da zagotavlja zaščito pred nevarnostmi, vključno z morebitnimi lokaliziranimi izrednimi nevarnostmi, zaradi katerih glavna nadzorna soba ni razpoložljiva. Standard določa tudi zahteve za izbiro funkcij, zasnove in ureditve vmesnika človek-stroj ter postopke, ki se morajo sistematično uporabljati za preverjanje in validacijo funkcionalne zasnove dodatne nadzorne sobe. Predvideva se, da se dodatna nadzorna soba, ki je na voljo za izvajanje postopkov zaustavitve zunaj glavne nadzorne sobe, v času običajnega obratovanja elektrarne ne uporablja, razen za namene rednega preskušanja. Zahteve odražajo uporabo načel človeškega inženiringa, saj se uporabljajo za vmesnik človek-stroj pri tovrstnem rednem preskušanju in neobičajnih pogojih v elektrarni. Ta standard ne obravnava posebnih prostorov za odziv na izredne razmere (npr. center za tehnično podporo) ali prostorov, namenjenih za ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Zunaj področja uporabe tega standarda je tudi podrobna zasnova opreme. Ta standard upošteva načela posebnih varnostnih zahtev SSR-2/1 in varnostnih napotkov NS-G-1.3 Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA). Namen tega standarda je podajanje zahtev glede funkcionalne zasnove, ki se uporabljajo pri zasnovi dodatne nadzorne sobe jedrske elektrarne za izpolnitev varnostnih zahtev. Ta standard je namenjen za uporabo za dodatno nadzorno sobo, katere konceptualna zasnova je vzpostavljena po izdaji tega standarda. Če ga želite uporabiti za obstoječe elektrarne ali zasnove, bodite še posebej previdni pri zagotavljanju dosledne podlage za zasnovo. To se navezuje na primer na dejavnike, kot je doslednost med dodatno nadzorno sobo in glavno nadzorno sobo, ergonomski vidik, stopnjo avtomatizacije in informacijsko tehnologijo, ter obseg sprememb za uvajanje v merilnih in nadzornih sistemih.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 60965:2011 - Jedrske elektrarne - Nadzorne sobe - Dodatne nadzorne točke za prekinitev obratovanja reaktorja brez dostopa do glavne nadzorne sobe 29-Dec-2015
Nadomešča SIST EN 60965:2011 - Jedrske elektrarne - Nadzorne sobe - Dodatne nadzorne točke za prekinitev obratovanja reaktorja brez dostopa do glavne nadzorne sobe 20-Sep-2016
Nadomešča SIST EN 60965:2011 - Jedrske elektrarne - Nadzorne sobe - Dodatne nadzorne točke za prekinitev obratovanja reaktorja brez dostopa do glavne nadzorne sobe 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi