SIST EN 1991-2:2004

Oznaka standarda: SIST EN 1991-2:2004
Koda projekta: 00250096
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges
Naslov (slovenski): Eurocode 1: Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije – 2. del: Prometna obtežba mostov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1991-2:2004 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KON - Konstrukcije
ICS: 91.010.30 93.040
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
Refer. št. objave: Sporocila 2004-09-01
Referenčna oznaka: EN 1991-2:2003
Področje projekta (angleško): Assessment of imposed loads associated with road traffic, pedestrian actions and rail traffic including dynamic effects, centrifugal, braking, acceleration and accidental forces, to be used for the structural design of road, railway and pedestrian/cycle bridges. Guidance on combinations with non-traffic loads and other actions on road and railway bridges, and loads on parapets.
Področje projekta (slovensko): EN 1991-2 opredeljuje zunanje obtežbe (modele in značilne vrednosti), povezane s cestnim prometom, vplive pešcev in železniškega prometa, ki po potrebi vključujejo dinamične učinke in centrifugalne, zaviralne in pospeševalne vplive ter vplive nezgod. Zunanji vplivi, opredeljeni v EN 1991-2, so namenjeni uporabi za načrtovanje novih mostov, vključno s podmostniki, oporniki, pokončnimi zidovi, poševnimi krilnimi zidovi in bočnimi zidovi itd., in njihovih temeljev. Modele obtežbe in vrednosti, podane v EN 1991-2, je treba uporabljati pri načrtovanju opornih zidov ob cestah in železniških progah. EN 1991-2 je namenjen uporabi v povezavi z EN 1990 (zlasti A2) in od EN 1991 do EN 1999. Razdelek 1 podaja definicije in simbole. Razdelek 2 opredeljuje načela obremenitev za cestne mostove, mostove za pešce ali kolesarje in železniške mostove. Razdelek 3 obravnava projektne situacije ter podaja navodila glede istočasnosti modelov prometne obtežbe in glede kombinacij z neprometnimi vplivi. Razdelek 4 opredeljuje: - zunanje obtežbe (modele in značilne vrednosti) zaradi prometnih vplivov na cestne mostove in njihove pogoje vzajemne kombinacije, in kombinacije s prometom pešcev in kolesarjev (glej razdelek 5) ; - druge vplive, posebej za načrtovanje cestnih mostov. Razdelek 5 opredeljuje: - zunanje obtežbe (modele in značilne vrednosti) na poteh za pešce, kolesarje; in na mostovih za pešce; - druge vplive, posebej za načrtovanje mostov za pešce. Razdelka 4 in 5 tudi opredeljujeta obtežbe, ki se prenašajo na konstrukcijo s sistemov za zadrževanje vozil in/ali ograj za pešce. Razdelek 6 opredeljuje: - zunanje vplive zaradi železniškega prometa na mostove; - druge vplive, posebej za načrtovanje železniških mostov in sosednjih konstrukcij.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 1991-2:2021 - Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije - 2. del: Prometna obtežba mostov in drugih gradbenih inženirskih objektov 07-okt-2020
Popravljen z SIST EN 1991-2:2004/AC:2010 - Evrokod 1: Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije - 2. del: Prometna obtežba mostov 01-apr-2010
Nadomešča SIST ENV 1991-3:1999 - Eurocode 1: Osnove projektiranja in vplivi na konstrukcije - 3. del: Prometna obtežba mostov 01-sep-2004


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi