SIST EN 17095:2019

Oznaka standarda: SIST EN 17095:2019
Koda projekta: 00256806
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Rolling stock maintenance - Maintenance records
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Vzdrževanje voznega parka - Evidenca o vzdrževanju
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 17095:2019 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IŽNP - Železniške naprave
ICS: 03.100.10 45.060.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-05
Referenčna oznaka: EN 17095:2019
Področje projekta (angleško): This Standard defines requirements for content of maintenance records on railway vehicles and guidance to help the parties involved in the maintenance process to fulfil their responsibilities, especially: — document that maintenance has been ordered properly; — document that maintenance has been delivered according to the maintenance order. Within the ECM organisation this affects especially the fleet maintenance management and maintenance delivery functions (refer to the ECM-Regulation 445/2011). In addition to the above, maintenance records are an important input for the maintenance development function and be made available to it on request. As a consequence the following issues are out of the scope of this Standard: — managing documentation required to schedule and dispose maintenance (e. g. trigger events for planned maintenance or fault notices reported by train crew); — managing fault notices generated by trainborne diagnostic systems; — managing documentation related to the interaction between railway undertakings and ECM (e.g. return to operation).
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa zahteve za vsebino evidence o vzdrževanju železniških vozil in smernice za pomoč strankam, ki so vključene v postopek vzdrževanja, da izpolnijo svoje odgovornosti, zlasti da: – dokumentirajo, da je bilo vzdrževanje ustrezno naročeno; – dokumentirajo, da je bilo vzdrževanje opravljeno v skladu z naročilom o vzdrževanju. V okviru organizacije ECM to vpliva zlasti na funkcije upravljanja vzdrževanja in izvajanje vzdrževanja voznega parka (glej uredbo ECM 445/2011). Poleg zgoraj navedenega evidence o vzdrževanju vsebujejo pomembne informacije za razvoj vzdrževanja in so na voljo na zahtevo. Posledično naslednja vprašanja ne spadajo na področje uporabe tega standarda: – upravljanje dokumentacije, potrebne za načrtovanje in izvajanje vzdrževanja (npr. dogodki, ki sprožijo načrtovano vzdrževanje, ali obvestila o napakah, ki jih javi vlakovno osebje); – upravljanje obvestil o napakah, ki jih javijo diagnostični sistemi na vlaku; – upravljanje dokumentacije, povezane z interakcijo železniških podjetij in ECM (npr. ponovna vzpostavitev delovanja).

Najbolje prodajani standardi