SIST EN 1247:2004+A1:2010

Oznaka standarda: SIST EN 1247:2004+A1:2010
Koda projekta: 00202019
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Foundry machinery - Safety requirements for ladles, pouring equipment, centrifugal casting machines, continuous and semi continuous casting machines
Naslov (slovenski): Livarski stroji - Varnostne zahteve za livne ponve, opremo za vlivanje, stroje za centrifugalno vlivanje ter stroje za kontinuirno in polkontinuirno vlivanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1247:2004+A1:2010 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 25.120.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-09
Referenčna oznaka: EN 1247:2004+A1:2010
Področje projekta (angleško): This document specifies requirements to be met by the manufacturer for the foreseeable significant hazards due to design, construction and installation, during commissioning, operation, maintenance, and decommissioning of the following machines and equipment which are used directly and indirectly for the manufacture of castings: - Ladles; - Pouring equipment; - Centrifugal casting machines for production of tubes (only machines with horizontal or oblique axis of rotation); - Continuous and semi continuous casting machines for non-ferrous metals. This document specifies the safety requirements in addressing the following items: - controls; - protection against: - mechanical hazards, movement of machines and material, ejection of parts, material, liquids and gases, implosion, structural instability; - electric hazards; - explosion, fire, scalds, contact with hot parts (burns), gases and flames; - noise and vibration; - thermal radiation; - harmful by-products, poisoning, pollution of operators air; - impact; - deterioration of worker’s health; - shearing; - crushing; - maintenance, provision for warning systems. It is assumed that - normal operation of equipment falling within this scope may involve the intervention of personnel; - machines are operated by skilled and adequately trained persons; - machines are used with adequate workplace lighting conforming to local regulations, or to EN 12464-1.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument opredeljuje zahteve, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec za predvidljive velike nevarnosti zaradi načrtovanja, izgradnje in namestitve, med začetkom obratovanja, delovanjem, vzdrževanjem in izločitvijo iz uporabe naslednjih strojev in opreme, ki se uporabljajo neposredno in posredno za proizvodnjo odlitkov: -- livne ponve; - oprema za vlivanje; - stroji za centrifugalno vlivanje za proizvodnjo cevi (samo stroji s horizontalno ali nagnjeno osjo rotiranja); - stroji za kontinuirno in polkontinuirno vlivanje za neželezne kovine. Ta dokument opredeljuje varnostne zahteve pri obravnavanju naslednjih točk: - preverjanj; - zaščite pred: - mehanskimi nevarnostmi, premikom strojev in materiala, izmetom delov, materiala, tekočin in plinov, implozijo, konstrukcijsko nestabilnostjo; - električnimi nevarnostmi; - eksplozija, požar, opekline, stik z vročimi deli (opekline), plini in plameni; - hrup in tresljaji; - toplotno sevanje; - škodljivi stranski proizvodi, zastrupitev, onesnaženje zraka upravljalcev; - udarec; - poslabšanje zdravja delavcev; - struženje; - drobljenje; - vzdrževanje, zagotavljanje sistemov opozarjanja. Predpostavlja se, da - normalno delovanje opreme, ki se uvršča v to področje, lahko vključuje posredovanje osebja; - stroje upravljajo kvalificirane in ustrezno usposobljene osebe; - stroji se uporabljajo z ustrezno osvetlitvijo delovnega prostora, ki je v skladu z lokalnimi predpisi ali z EN 12464-1. Ta dokument ne določa varnostnih zahtev za stroje v kombinaciji ter za pomožni obrat, opremo za taljenje, shranjevanje, sušenje in/ali gretje, žerjave, vitle, transportne trakove, ali sisteme za rokovanje, ki so lahko sestavni del zgoraj omenjene opreme, ali livne ponve, ki so specifične za jeklarne, ali livne ponve, ki tvorijo del žerjava, ali livne ponve za ulivanje s stroji za vlivanje, ali posode, ki se uporabljajo za transport staljene kovine po javnih avtocestah, ali stroje za kontinuirno in polkontinuirno vlivanje, ki so specifični za jeklarne, ali livne ponve, ki se prenašajo ročno.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidira SIST EN 1247:2004 - Livarski stroji – Varnostne zahteve za livne ponve, opremo za vlivanje, stroje za centrifugalno vlivanje ter stroje za kontinuirno in polkontinuirno vlivanje 01-Sep-2010
Konsolidira SIST EN 1247:2004/kFprA1:2010 - Livarski stroji - Varnostne zahteve za livne ponve, opremo za vlivanje, stroje za centrifugalno vlivanje ter stroje za kontinuirno in polkontinuirno vlivanje 24-Apr-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi