SIST EN 50341-2-18:2018

Oznaka standarda: SIST EN 50341-2-18:2018
Koda projekta: 63534
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 2-18: National Normative Aspects (NNA) for Sweden (based on EN 50341-1:2012)
Naslov (slovenski): Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV - 2-18. del: Nacionalna normativna določila (NNA) za Švedsko (na podlagi EN 50341-1:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50341-2-18:2018 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NVV - Nadzemni vodi in vodniki
ICS: 29.240.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-02
Referenčna oznaka: EN 50341-2-18:2016
Področje projekta (angleško): SE.1 Application to existing overhead lines This Part 2-18 is applicable for new overhead lines only and not for existing lines. (A-dev) SE.2 Maintenance, rebuilding or extension of an overhead line Measures related to maintenance of the electrical installation shall fulfill the legislation in force when it was erected. In the case of a rebuilding or extension of an electrical installation (overhead line), the regulations in force shall be applied for the rebuilding or extension. (ELSÄK-FS 2008:1) (ncpt) SE.3 Replacement This Part 2-18 replaces the Swedish Standards SS-EN 50341-3-18, edition 1 and SS-EN 50423-3-18, edition 3. (ncpt) SE.4 Optical ground wire (OPGW) and optical phase conductor (OPCON) This Part 2-18 is applicable for installation of OPGW and OPCON, also known as OPPC, in overhead lines in Sweden. (ncpt) SE.5 All dielectric self supporting optical cable (ADSS) and optical attached cable (OPAC) This Part 2-18 is applicable for installation of ADSS and OPAC in overhead lines in Sweden. NOTE The allowable electrical field for the ADSS cable should be taken into consideration when the conductor configuration is determined.
Področje projekta (slovensko): SE.1 Uporaba za obstoječe nadzemne vode Ta del 2-18 se uporablja samo za nove nadzemne vode in ne za obstoječe vode. (A-dev) SE.2 Vzdrževanje, obnavljanje ali razširitev nadzemnega voda Ukrepi, ki se nanašajo na vzdrževanje električnih inštalacij, morajo v času postavitve inštalacij izpolnjevati določila veljavne zakonodaje. V primeru obnove ali razširitve električne inštalacije (nadzemnega voda) se za obnovo ali razširitev uporabijo veljavni predpisi. (ELSÄK-FS 2008:1) (ncpt) SE.3 Nadomestitev Ta del 2-18 nadomešča švedska standarda SS-EN 50341-3-18, izdaja 1, in SS-EN 50423-3-18, izdaja 3. (ncpt) SE.4 Optične ozemljitvene žice (OPGW) in optični linijski vodniki (OPCON) Ta del 2-18 se uporablja za namestitev optičnih ozemljitvenih žic in optičnih linijskih vodnikov, imenovanih tudi OPPC, pri nadzemnih vodih na Švedskem. (ncpt) SE.5 Vsi dielektrični samonosilni optični kabli (ADSS) in optični nameščeni kabli (OPAC) Ta del 2-18 se uporablja za namestitev dielektričnih samonosilnih optičnih kablov in optičnih nameščenih kablov. OPOMBA: Pri določanju konfiguracije prevodnika je treba upoštevati dovoljeno električno polje za dielektrični samonosilni optični kabel.

Najbolje prodajani standardi