SIST-TS CEN/TS 15901-1:2010

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 15901-1:2010
Koda projekta: 00227268
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road and airfield surface characteristics - Part 1: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal fixed slip ratio (LFCS): RoadSTAR
Naslov (slovenski): Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 1. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z opremo za vzdolžne meritve s kontroliranim zdrsnim zaostankom kolesa (LFCS): RoadSTAR
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 15901-1:2010 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CES - Ceste
ICS: 17.040.20 93.080.10 93.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-02
Referenčna oznaka: CEN/TS 15901-1:2009
Področje projekta (angleško): This Technical Specification describes a method for determining the skid resistance of a paved surface by measurement of the longitudinal friction coefficient LFCS. This Technical specification covers the operation of the Road Surface Tester of arsenal research (RoadSTAR). The method "RoadSTAR" provides a measure of the skid resistance properties of a bound surface by measurement of the longitudinal friction coefficient using a continuous reading car sized braked wheel fixed slip device. The method "RoadSTAR" provides skid resistance measurements of pavements by using the modified Stuttgart skiddometer (Stuttgarter Reibungsmesser). RoadSTAR utilizes a measurement representing the steady-state friction on a braked test wheel at a slip ratio of 82 % (for standard conditions), 37,5 %, 50 %, 75 % (for comparison measurements), with locked wheel or under ABS - braking conditions (for research measurements). The test wheel is dragged over a pre wetted pavement surface under controlled load and speed conditions while the test tyre is parallel to the direction of motion and perpendicular to the pavement. NOTE Three different slip ratios are retained in order to use the same slip speed for the three different nominal testing speeds of 40 km/h, 60 km/h and 80 km/h for comparison measurements. The common slip speed is chosen equal to 30 km/h: - for a testing speed of 40 km/h it is necessary to apply a slip ratio of 75 %, - for a testing speed of 60 km/h it is necessary to apply a slip ratio of 50 %, - for a testing speed of 80 km/h it is necessary to apply a slip ratio of 37,5 %. A machine conforming to the general characteristics of the RoadSTAR and the specific provisions of this Technical Specification should be used for the tests. In addition to friction measurements, to estimate the macro texture of the pavement surface, a laser system is used. (....)
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija opisuje metodo določanja torne sposobnosti vozne površine z meritvijo količnika trenja LFCS. Ta tehnična specifikacija zajema delovanje naprave za preskušanje površine ceste podjetja Arsenal Research (RoadSTAR). Metoda »RoadSTAR« določa merilo lastnosti tornih sposobnosti omejene površine z merjenjem količnika trenja z opremo za neprekinjeno pregledovanjem kontroliranega zdrsnega zaostanka zavornega kolesa, ki ustreza velikosti avtomobila. Metoda »RoadSTAR« določa merjenje torne sposobnosti površin s prirejenim Stuttgartskim merilcem tornosti(Stuttgarter Reibungsmesser). RoadSTAR uporablja meritev, ki prikaže trenje v mirujočem stanju na poskusnem zavornem kolesu pri 82 % zdrsnem zaostanku (za standardne pogoje), 37.5, 50 in 75 % (pri primerjalnih merjenjih) in z zaklenjenim kolesom ali pod ABS zavornimi pogoji (pri raziskovalnih merjenjih). S preskusnim kolesom se zavira na predhodno namočeni površine pod nadzorovanimi pogoji upora in hitrosti, medtem ko je preskusna pnevmatika vzporedna s smerjo gibanja in navpična na površino. Za preskuse se mora uporabljati stroj, ki ustreza splošnim značilnostim naprave RoadSTAR in posebnim določbam te tehnične specifikacije. Za ocenjevanje makroteksture vozne površine se poleg meritev trenja uporablja laserski sistem. Ta sistem je nameščen pred preskusnim kolesom, da se lahko meri makrotekstura (povprečna globina profila – MDP) na suhi površini in na isti stezi kot meritve torne sposobnosti. Standard za to meritev in opremo je opisan v EN ISO 13473-1 in ISO 13473-2.

Najbolje prodajani standardi