SIST IEC 60050-471:2017

Oznaka standarda: SIST IEC 60050-471:2017
Koda projekta: 13610
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 471: Insulators
Naslov (slovenski): Mednarodni elektrotehniški slovar - 471. del: Izolatorji
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST IEC 60050-471:2017 angleški in francoski jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TRM - Terminologija
ICS: 01.040.29 29.080.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-04
Referenčna oznaka: IEC 60050-471:2007
Področje projekta (angleško): In some cases, it has been necessary to include in an IEV part a concept taken from another IEV part, or from another authoritative terminology document (VIM, ISO/IEC 2382, etc.), in both cases with or without modification to the definition (and possibly to the term). This is indicated by the mention of this source, printed in lightface, and placed between square brackets at the end of the definition. Example: [131-03-13 MOD] (MOD indicates that the definition has been modified) Terms in additional IEV languages These terms are placed at the end of the entry, on separate lines (one single line for each language), preceded by the alpha-2 code for the language defined in ISO 639, and in the alphabetic order of this code. Synonyms are separated by semicolons.
Področje projekta (slovensko): V nekaterih primerih je bilo treba v del IEV vključiti koncept iz drugega dela IEV ali iz drugega dokumenta z veljavno terminologijo (VIM, ISO/IEC 2382 itd.), v obeh primerih s spremembo definicije (in po možnosti tudi izraza) ali brez nje. To je označeno z navedbo tega vira, svetlo natisnjenim v oglatih oklepajih na koncu definicije. Primer: [131-03-13 MOD] (MOD označuje, da je definicija spremenjena) Izrazi v dodatnih jezikih IEV Ti izrazi so navedeni na koncu vnosa v ločenih vrsticah (ena vrstica za vsak jezik), za kodo alfa-2 za jezik, kot je opredeljeno v standardu ISO 639, in v abecednem vrstnem redu te kode. Sopomenke so ločene s podpičji.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST IEC 60050-471:1997 - Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 471: Izolatorji 21-feb-2017
Dopolnjen z SIST IEC 60050-471:2017/A1:2017 - Mednarodni elektrotehniški slovar - 471. del: Izolatorji - Dopolnilo A1 21-feb-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi