SIST EN ISO 16645:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 16645:2019
Koda projekta: 00430051
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Radiological protection - Medical electron accelerators - Requirements and recommendations for shielding design and evaluation (ISO 16645:2016)
Naslov (slovenski): Radiološka zaščita - Medicinski elektronski pospeševalniki - Zahteve in priporočila za snovanje in ocenjevanje zaščitnih zaslonov (ISO 16645:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 16645:2019 angleški jezik Active SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 11.040.99 13.280
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN ISO 16645:2019
Področje projekta (angleško): SO 16645:2016 is applicable to medical electron linear accelerators i.e. linear accelerators with nominal energies of the beam ranging from 4 MV to 30 MV, including particular installations such as robotic arm, helical intensity modulated radiotherapy devices and dedicated devices for intra operative radiotherapy (IORT) with electrons. The cyclotrons and the synchrotrons used for hadrontherapy are not considered. The radiation protection requirements and recommendations given in ISO 16645:2016 cover the aspects relating to regulations, shielding design goals and other design criteria, role of the manufacturers, of the radiation protection officer or qualified expert and interactions between stakeholders, radiations around a linear accelerator, shielding for conventional and special devices (including shielding materials and transmission values, calculations for various treatment room configurations, duct impact on radiation protection) and the radiological monitoring (measurements).
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 16645:2016 se uporablja za medicinske elektronske linearne pospeševalnike, tj. linearne pospeševalnike z nominalnimi energijami žarka od 4 MV do 30 MV, vključno s posebnimi instalacijami, kot so robotska roka, radioterapevtske naprave, ki so modulirane s spiralno intenziteto, in naprave, namenjene za medoperacijsko radioterapijo (IORT) z elektroni. Ciklotroni in sinhrotroni, ki se uporabljajo pri hadronski terapiji, niso upoštevani v tem dokumentu. Zahteve in priporočila za radiološko zaščito, ki so podani v standardu ISO 16645:2016, obravnavajo vidike, povezane s predpisi, cilji snovanja zaščitnih zaslonov in drugih kriterijev snovanja, vlogo izdelovalcev, pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji ali usposobljenega strokovnjaka ter interakcijami med deležniki, sevanjem okoli linearnega pospeševalnika, zaščito za konvencionalne in posebne naprave (vključno z zaščitnimi materiali in vrednostmi transmisije, izračuni za različne konfiguracije ambulant, vpliv cevi na radiološko zaščito) ter nadzorom sevanja (meritve).

Najbolje prodajani standardi