SIST EN 1807-2:2013

Oznaka standarda: SIST EN 1807-2:2013
Koda projekta: 00142159
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of woodworking machines - Band sawing machines - Part 2: Log sawing machines
Naslov (slovenski): Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Tračne žage - 2. del: Žage za razrez hlodovine
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1807-2:2013 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 25.080.60 79.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-06
Referenčna oznaka: EN 1807-2:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events as listed in Clause 4 which are relevant to stationary and displaceable log band sawing machines with either manual or automatic loading and/or unloading, hereinafter referred to as "machines", designed to cut solid wood, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer, including reasonably foreseeable misuse. This European Standard does not apply to: a) table band saws and band re-saws; NOTE 1 Table band saws and band re-saws are covered by FprEN 1807-1:2012. b) specific hazards related to automatic loading and/or unloading; c) any hazards relating to the combination of a single machine being used with any other machine (as part of a line – e.g. loading and/or unloading automated systems); d) any hazards arising from any other machining processes (e.g. milling and sawing) related to associated machines or cutting groups, e.g. canters and circular saws. This European Standard does not deal with the specific hazards related to thermal engine and P.T.O. equipment fitted to the machine. This European Standard is not applicable to machines manufactured before the date of its publication as EN. NOTE 2 Machines with manual loading and/or unloading covered by this document are listed under 4 of Annex IV of the Machinery Directive.
Področje projekta (slovensko): V tem evropskem standardu so obravnavane vse večje nevarnosti, nevarne razmere in dogodki iz točke 4 v zvezi z ročnimi ali avtomatskimi stacionarnimi in premostljivimi tračnimi žagami (v nadaljevanju: »stroji«), ki so namenjene rezanju polnega lesa, ivernih plošč, vlaknenih plošč in vezanih plošč, ko se uporabljajo v skladu z namenom in pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec, vključno z razumno predvideno nepravilno uporabo. Ta evropski standard se ne uporablja za: a) namizne tračne žage in žage za rezanje desk; OPOMBA 1: Namizne tračne žage in žage za rezanje desk so obravnavane v standardu FprEN 1807-1:2012. b) specifične nevarnosti v zvezi z avtomatskim nalaganjem in/ali odstranjevanjem; c) nevarnosti v zvezi s kombinacijo posameznega stroja v uporabi s katerim drugim strojem (kot del linije – npr. avtomatizirani sistemi za nalaganje in/ali odstranjevanje); d) nevarnosti, ki izvirajo iz postopkov drugih strojev (npr. rezkanje in žaganje), v zvezi s povezanimi stroji ali rezilnimi skupinami, npr. tračnimi in krožnimi žagami. V tem evropskem standardu niso obravnavane specifične nevarnosti v zvezi s toplotnim motorjem in opremo priključne gredi stroja. Ta evropski standard ne velja za stroje, ki so bili izdelani, preden je bil objavljen kot standard EN. OPOMBA 2: Ročni stroji, ki so obravnavani v tem dokumentu, so navedeni v točki 4 Priloge IV k direktivi o strojih.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 1807-2:2009 - Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Tračne žage - 2. del: Žage za razrez hlodovine 01-jun-2013
Nadomešča SIST EN 1807:2000+A1:2009 - Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Tračne žage 01-jun-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi