SIST-TP CEN/TR 15120:2013

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 15120:2013
Koda projekta: 00296075
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Tanks for transport of dangerous goods - Guidance and recommendations for loading, transport and unloading
Naslov (slovenski): Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Navodila in priporočila za polnjenje, prevoz in praznjenje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 15120:2013 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TLP - Tlačne posode
ICS: 13.300 23.020.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-12
Referenčna oznaka: CEN/TR 15120:2013
Področje projekta (angleško): This Technical Report provides guidance and recommendations to enable the transfer of product and vapour between the loading gantry, the tank truck and the service station. The European Parliament and Council Directive 94/63/EC (VOC Directive) requires operators to ensure that petroleum vapours are not emitted into the atmosphere during loading and unloading. The recommendations and guidance given in this document are intended to assist users in meeting the requirements of this Directive. This Technical Report acknowledges that, for climatic and logistical reasons, alternative technical solutions are commonly used in the Arctic Region. This Technical Report gives guidance and recommendations for loading at terminals and discharge at service stations or customer premises of tank trucks transporting dangerous substances of Class 3 of ADR - European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road - (flammable liquids) which have a vapour pressure not exceeding 110 kPa at 50 °C and petrol, and which have no sub-classification as toxic or corrosive.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo zagotavlja navodila in priporočila, da se omogoči prenos proizvoda in hlapov med polnilnim otokom, tovornjakom s cisterno ter bencinskim servisom. Evropski parlament in Direktiva Sveta 94/63/ES (Direktiva HOS) izvajalcem nalagata, da morajo zagotoviti, da naftni hlapi ne hlapijo v ozračje med polnjenjem in praznjenjem. Priporočila in navodila iz tega dokumenta so namenjena pomoči uporabnikom pri izpolnjevanju zahtev iz te direktive. To tehnično poročilo navaja, da se v arktični regiji zaradi podnebnih in logističnih razlogov uporabljajo nadomestne tehnične rešitve. To tehnično poročilo vsebuje navodila in priporočila za polnjenje na terminalih in praznjenje na bencinskih servisih ali v prostorih strank, ki ga izvajajo tovornjaki s cisterno, ki prevažajo nevarne snovi kategorije 3 ADR – Evropski sporazum o prevozu nevarnega blaga po cesti – (vnetljive tekočine), katerih parni tlak ne presega 110 kPa pri 50 °C, ter motorni bencin, pri čemer niso dodatno opredeljeni kot strupeni ali korozivni.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TP CEN/TR 15120:2005 - Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Navodila in priporočila za polnjenje, prevoz in praznjenje 01-dec-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi