SIST EN 13951:2012

Oznaka standarda: SIST EN 13951:2012
Koda projekta: 00197085
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Liquid pumps - Safety requirements - Agrifoodstuffs equipment; Design rules to ensure hygiene in use
Naslov (slovenski): Črpalke za tekočine - Varnostne zahteve - Kmetijsko-živilska oprema - Pravila načrtovanja za zagotovljanje higiene pri uporabi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13951:2012 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 23.080 67.260
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-07
Referenčna oznaka: EN 13951:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard deals with the special technical safety requirements for liquid pumps and pump units operating with agrifood-stuff. This European Standard is intended to be used with EN 809 to give the additional requirements for hazards arising from the pumping of substances intended for human and domestic animal consumption (see Clause 4). This European Standard also establishes requirements and/or measures for the reduction of reduction of the risks during use, including misuse foreseeable by the manufacturer. This European Standard is not intended to be used for pumps and pump units at any stage in the public water supply, nor for pumps handling pharmaceutical products, nor for any other application for which more appropriate standards exist. The pumps and pump units covered by this European Standard are the following: - rotodynamic pumps; - rotary positive displacement pumps; - reciprocating positive displacement pumps. Pumps dealing with agrifood-stuff which are not indicated in this scope are potentially covered by EN 1672-2:2005+A1:2009. This document is not applicable to liquid pumps for agrifoodstuff applications which are manufactured before the date of its publication as an EN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard obravnava posebne tehnične varnostne zahteve za črpalke za tekočine in črpalne enote, ki se uporabljajo v kmetijsko-živilskem sektorju. Ta evropski standard se uporablja skupaj s standardom EN 809, pri čemer določa dodatne zahteve za nevarnosti v zvezi s črpanjem snovi, namenjenih za prehrano ljudi in domačih živali (glej točko 4). Ta evropski standard določa tudi zahteve in/ali merila za zmanjšanje tveganj med uporabo, vključno z nepravilno uporabo, ki jo predvidi proizvajalec. Ta evropski standard se ne uporablja za črpalke in črpalne enote v kateri koli fazi javne oskrbe z vodo, črpalke za farmacevtske izdelke ter tudi za nobeno drugo uporabo, za katero so na voljo ustreznejši standardi. V tem evropskem standardu so zajete naslednje črpalke in črpalne enote: centrifugalne črpalke, tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem in oscilacijske črpalke z izpodrivnim delovanjem. Črpalke za kmetijsko-živilski sektor, ki niso navedene v tem področju uporabe, so lahko zajete v standardu EN 1672-2:2005+A1:2009. Ta dokument se ne uporablja za črpalke za tekočine za kmetijsko-živilski sektor, ki so bile izdelane, preden je bil objavljen kot standard EN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 13951:2004+A1:2008 - Črpalke za tekočine - Varnostne zahteve - Kmetijsko-živilska oprema - Pravila načrtovanja za zagotovljanje higiene pri uporabi 01-jul-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi