SIST EN ISO 17427-1:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 17427-1:2018
Koda projekta: 00278393
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Part 1: Roles and responsibilities in the context of co-operative ITS architecture(s) (ISO 17427-1:2018)
Naslov (slovenski): Inteligentni transportni sistemi (ITS) - Kooperativni ITS - 1. del: Vloge in odgovornosti v okviru arhitekture kooperativnega ITS (ISO 17427-1:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 17427-1:2018 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.220.01 35.240.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Področje projekta (angleško): This document contains a detailed description of the (actor invariant) roles (3.22) and responsibilities (3.21) required to deploy and operate Cooperative-ITS (C-ITS) (3.8). The organization/organization of actors / roles described in this document are designed to be appropriate for any fully operational system that uses the C-ITS concepts and techniques in order to achieve its service provision. This document is presented in terms of an organizational or enterprise viewpoint (3.10) as defined in ISO/ IEC 10746-1. This document is for all types of road traffic of all classes, and for any other actors involved in the provision of applications and services which use C-ITS techniques to achieve service provision. The description of roles is technology agnostic and, in terms of C-ITS, agnostic in respect of communication modes and embraces vehicle-vehicle communications, vehicle-infrastructure communications and infrastructure-infrastructure communications. This document provides a methodology for the identification of service specific roles and their corresponding responsibilities based on a process oriented approach. Additionally, the methodology is used to identify the roles and responsibilities for C-ITS in general. Both the methodology as well as the roles and responsibilities for C-ITS are deduced from ISO/IEC 10746-1, ISO/IEC 10746-2, ISO/ IEC 10746-3, the reference model of Open Distributed Processing. Open Distributed Processing offers five viewpoints of which the enterprise viewpoint corresponds with the organizational architecture and its roles and responsibilities. To limit the scope of the document to the core of C-ITS, the roles are separated into external and internal. Considered to be internal are all roles that are highly relevant for the purpose of achieving service provision by means of C-ITS. Considered to be external are all roles involved in C-ITS, but not set up only for the purpose of C-ITS. This document provides a description of a high-level architectural viewpoint on C-ITS. It is designed to be used as a blueprint when implementing service provision systems that use C-ITS, and the corresponding organizational structures. The characteristics of C-ITS entail a huge number of data/ information exchanges. Therefore the implementation stringently respects privacy and data protection as it is defined in ISO/TR 12859 and in national laws and regulations (where instantiated). Privacy and data protection affects all roles defined in this document due to these character
Področje projekta (slovensko): Ta dokument vsebuje podroben opis vlog (nespremenjen dejavniki) (3.22) in odgovornosti (3.21), ki so potrebne za uvedbo in upravljanje kooperativnega ITS (C-ITS) (3.8). Organizacija ali organizacija dejavnikov oziroma vloge, opisane v tem dokumentu, so zasnovane tako, da ustrezajo poljubnemu popolnoma delujočemu sistemu, ki uporablja koncepte in tehnike kooperativnega ITS za doseganje izvajanja svojih storitev. Ta dokument je predstavljen z vidika organizacije oziroma podjetja (3.10), kot je opredeljeno v standardu ISO/ IEC 10746-1. Ta dokument je namenjen vsem vrstam in razredom cestnega prometa ter poljubnim drugim dejavnikom, povezanih z izvajanjem aplikacij in storitev, ki za doseganje izvajanja storitev uporabljajo tehnike kooperativnega ITS. Opis vlog je nepristranski glede tehnologije, z vidika kooperativnega ITS pa je nepristranski v zvezi z načini komunikacije ter tako upošteva komunikacijo med vozilom in vozilom, vozilom in infrastrukturo ter infrastrukturo in infrastrukturo. Ta dokument podaja metodologijo za identifikacijo vlog, povezanih z določeno storitvijo, in njim ustreznih odgovornosti na podlagi procesno usmerjenega pristopa. Poleg tega se metodologija v splošnem uporablja za identifikacijo vlog in odgovornosti v okviru kooperativnega ITS. Tako metodologija kot vloge in odgovornosti za kooperativni ITS so izpeljane iz referenčnega modela odprte porazdeljene obdelave iz standardov ISO/IEC 10746-1, ISO/IEC 10746-2, ISO/IEC 10746-3. Odprta porazdeljena obdelava ponuja pet vidikov, pri čemer vidik podjetja ustreza organizacijski arhitekturi ter njenim vlogam in odgovornostim. Za namen omejitve področja uporabe tega dokumenta na jedro kooperativnega ITS so vloge ločene na zunanje in notranje. Kot notranje se upoštevajo vse vloge, ki so izjemno pomembne za doseganje izvajanja storitve v okviru kooperativnega ITS. Kot zunanje se upoštevajo vse vloge, povezane s kooperativnim ITS, vendar niso nastavljene samo za namen kooperativnega ITS. Ta dokument podaja opis visokonivojskega arhitekturnega vidika o kooperativnem ITS. Zasnovan je za uporabo kot podlaga pri uvajanju sistemov za izvajanje storitev, ki uporabljajo kooperativni ITS, in ustreznih organizacijskih struktur. Značilnosti kooperativnega ITS zajemajo veliko količino podatkov ali izmenjav informacij, zato se pri izvajanju strogo upoštevata zasebnost in varstvo podatkov, kot je opredeljeno v standardu ISO/TR 12859 ter nacionalni zakonodaji in predpisih (kjer je to navedeno). Zaradi teh značilnosti zasebnost in varstvo podatkov vplivata na vse vloge, opredeljene v tem dokumentu.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TS CEN ISO/TS 17427:2014 - Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni sistem - Vloge in odgovornosti v okviru kooperativnega ITS, osnovanega na arhitekturi za kooperativne sisteme (ISO/TS 17427:2014) 01-okt-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi