SIST EN ISO 15970:2014

Oznaka standarda: SIST EN ISO 15970:2014
Koda projekta: CSN21078
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Natural gas - Measurement of properties - Volumetric properties: density, pressure, temperature and compression factor (ISO 15970:2008)
Naslov (slovenski): Zemeljski plin - Merjenje njegovih lastnosti - Volumetrične lastnosti: gostota, tlak, temperatura in kompresijski faktor (ISO 15970:2008)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 15970:2014 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi
ICS: 75.060 75.180.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-05
Referenčna oznaka: EN ISO 15970:2014
Področje projekta (angleško): EN-ISO 15970 gives requirements and procedures for the measurement of the properties of natural gas that are used mainly for volume calculation and volume conversion: density at reference and at operating conditions, pressure, temperature and compression factor. Only those methods and instruments are considered that are suitable for field operation under the conditions of natural gas transmission and distribution, installed either in-line or on-line, and that do not involve the determination of the gas composition. This International Standard gives examples for currently used instruments that are available commercially and of interest to the natural gas industry. NOTE Attention is drawn to requirements for approval of national authorization agencies and to national legal regulations for the use of these devices for commercial or official trade purposes. The density at reference conditions (sometimes referred to as normal, standard or even base density) is required for conversion of volume data and can be used for other physical properties. Density at operating conditions is measured for mass-flow measurement and volume conversion using the observed line density and can be used for other physical properties. This International Standard covers density transducers based on vibrating elements, normally suitable for measuring ranges of 5 kg/m3 to 250 kg/m3. Pressure measurement deals with differential, gauge and absolute pressure transmitters. It considers both analogue and smart transmitters (i.e. microprocessor based instruments) and, if not specified otherwise, the corresponding paragraphs refer to differential, absolute and gauge pressure transmitters without distinction. Temperature measurements in natural gas are performed within the range of conditions under which transmission and distribution are normally carried out (253 K < T < 338 K). In this field of application, resistance thermometer detectors (RTD) are generally used. The compression factor (also known as the compressibility factor or the real gas factor and given the symbol Z) appears, in particular, in equations governing volumetric metering. Moreover, the conversion of volume at metering conditions to volume at defined reference conditions can properly proceed with an accurate knowledge of Z at both relevant pressure and relevant temperature conditions.
Področje projekta (slovensko): Standard EN-ISO 15970 podaja zahteve in postopke za merjenje lastnosti zemeljskega plina, ki se uporabljajo predvsem za izračun prostornine in prostorninsko konverzijo: gostota pri referenčnih in obratovalnih pogojih, tlak, temperatura in kompresijski faktor. Upoštevane so samo metode in inštrumenti, ki so primerni za terensko uporabo pri pogojih prenosa in distribucije zemeljskega plina, so nameščeni v cevi ali na cevi in ki ne vključujejo določanja sestave plinov. Ta mednarodni standard podaja primere inštrumentov, ki se trenutno uporabljajo, so na voljo na trgu in so zanimivi za industrijo zemeljskega plina. OPOMBA Opozoriti je treba na zahteve za odobritev nacionalnih agencij za izdajo dovoljenj in nacionalne pravne predpise glede uporabe teh naprav v komercialne ali uradne trgovske namene. Gostota pri referenčnih pogojih (včasih imenovana normalna, standardna ali osnovna gostota) je potrebna za konverzijo podatkov o prostornini in se lahko uporabi za določevanje drugih fizikalnih značilnosti. Gostota pri obratovalnih pogojih se meri za določevanje masnega pretoka in prostorninske konverzije z uporabo opazovane gostote linije ter se lahko uporabi za določevanje drugih fizikalnih značilnosti. Ta mednarodni standard zajema pretvornike gostote na osnovi vibrirajočih elementov, ki so običajno primerni za merilne razpone od 5 do 250 kg/m3. Merjenje tlaka obravnava diferenčne, merilne in absolutne tlačne oddajnike. Vključuje analogne in pametne merilnike (kot so instrumenti z mikroprocesorjem) in, če ni drugače navedeno, se ustrezni odstavki brez razlike nanašajo na diferenčne, merilne in absolutne tlačne oddajnike. Meritve temperature zemeljskega plina se izvajajo v pogojih, pri katerih običajno potekata prenos in distribucija (253 K

Najbolje prodajani standardi